Yêu cầu hoàn phí

Yêu cầu hoàn phí từ Cục Quản lý Thị thực và Xuất nhập cảnh Vương quốc Anh (UKVI)

Để hủy đơn xin thị thực và cuộc hẹn của quý vị, và yêu cầu hoàn trả lệ phí thị thực vị, hãy đọc hướng dẫn hoàn phí của Cục Quản lý Thị thực và Xuất nhập cảnh Vương quốc Anh.

Yêu cầu hoàn phí từ VFS Global

Để yêu cầu hoàn trả phí dịch vụ khách hàng cao cấp của VFS Global, hãy đăng nhập hoặc tạo một tài khoản trên mục hồ sơ của tôi và bấm vào liên kết “Hoàn phí”.

Để xem liệu quý vị có đủ điều kiện để được hoàn phí dịch vụ của VFS Global hay không, vui lòng tham khảo chính sách hoàn phí của chúng tôi.

Xin lưu ý, nếu quý vị đã mua dịch vụ thị thực khẩn thông qua cổng thanh toán của VFS Global, quý vị sẽ chỉ được hoàn phí nếu thị thực chưa được xét duyệt. Khi đã có quyết định về thị thực thì sẽ không thể hoàn phí.