Thông báo về Quyền riêng tư

Giới thiệu

Tại VFS Global, chúng tôi cam kết bảo vệ và tôn trọng quyền riêng tư của quý vị.

Thông báo về Quyền riêng tư này (“Thông báo”) giải thích phương thức mà VFS Global và các công ty và các công ty con trên toàn cầu của VFS Global (“VFS Global”, “chúng tôi”) xử lý thông tin cá nhân. Thông báo này áp dụng với bất kỳ website, sản phẩm, phần mềm hoặc dịch vụ nào của VFS Global có liên kết tới VFS Global (gọi chung là “Dịch vụ” của chúng tôi). Đôi khi, một Dịch vụ sẽ liên kết tới một Thông báo về Quyền riêng tư khác trong đó quy định các thông lệ về quyền riêng tư cụ thể của Dịch vụ đó.

Vào từng thời điểm, chúng tôi có thể thay đổi Thông báo này, vì vậy, xin hãy thỉnh thoảng ghé thăm trang này để đảm bảo rằng quý vị hài lòng với bất kỳ thay đổi nào.

Thông báo này được cập nhật gần nhất vào ngày 23 tháng 02 năm 2018

Với việc sử dụng dịch vụ của chúng tôi, quý vị đồng ý chịu ràng buộc bởi Thông báo này.

Nếu quý vị có bất kỳ thắc mắc nào liên quan đến Thông báo về Quyền riêng tư này và các thông lệ về quyền riêng tư của chúng tôi, xin liên hệ Giám đốc Bảo vệ Dữ liệu của chúng tôi hoặc bằng cách gửi thư tới:

Địa chỉ: 
Attn: Data Protection Officer
VF Services UK Limited, 
3rd Floor,
66 Wilson Street,
London,
EC2A 2BT
U.K.

Chúng tôi là ai?

VFS Global là chuyên gia dịch vụ thuê ngoài và công nghệ lớn nhất thế giới cho các chính phủ và các phái bộ ngoại giao trên toàn thế giới. Chúng tôi được phép nhận hồ sơ đề nghị cấp các loại thị thực, giấy phép và giấy thông hành khác nhau và thực thi các nhiệm vụ hành chính và không mang tính phán xét liên quan đến hồ sơ và dịch vụ công dân cho các chính phủ là khách hàng của chúng tôi nhằm cho phép họ tập trung hoàn toàn vào nhiệm vụ đánh giá mang tính quyết định. Do việc cung cấp dịch vụ xử lý hồ sơ, VFS Global hành động với tư cách một đơn vị Xử lý Dữ liệu và các phái bộ ngoại giao tương ứng chính là Cơ quan Quản trị Dữ liệu.

Cục Quản lý Thị thực và Xuất nhập cảnh Vương quốc Anh

https://www.gov.uk/contact-ukvi-inside-outside-uk

 

Chúng tôi thu thập thông tin về quý vị như thế nào?

Chúng tôi thu được thông tin về quý vị khi quý vị sử dụng website của chúng tôi hoặc sử dụng dịch vụ của chúng tôi, chẳng hạn như khi quý vị nộp đơn xin thị thực hoặc sử dụng các dịch vụ nộp hồ sơ xin thị thực của chúng tôi. Ngoài ra, chúng tôi cũng có thể có được thông tin từ các nguồn thứ cấp, ví dụ như khi xác minh một giấy tờ như một phần của quá trình nộp hồ sơ xin thị thực, nếu chính phủ khách hàng đã yêu cầu chúng tôi làm việc đó. Lúc đó chúng tôi có thể liên lạc, chẳng hạn như với các tổ chức xếp hạng tín dụng, các tổ chức phòng chống gian lận, các tổ chức giáo dục, các đơn vị sử dụng lao động trước đây và các đơn vị khác nhằm có được thông tin bổ sung.

 

Chúng tôi thu thập những loại thông tin nào từ quý vị?

Chúng tôi chỉ thu thập những thông tin mà chính phủ khách hàng yêu cầu để nộp hồ sơ xin thị thực hoặc cung cấp dịch vụ theo yêu cầu. Các thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập phụ thuộc vào việc quý vị đang xin loại thị thực nào, điều này là bởi vì thông tin chúng tôi thu thập do chính phủ cấp thị thực quyết định.

Ví dụ về các loại dữ liệu được thu thập:

Dữ liệu Cá nhân: Chẳng hạn như tên, số chứng minh nhân dân, quốc tịch, giới tính, thông tin chi tiết của giấy thông hành (ví dụ: hộ chiếu hoặc chứng minh nhân dân), địa chỉ email, số điện thoại và địa chỉ nhận thư, nơi sinh & ngày sinh.

Dữ liệu Cá nhân Nhạy cảm: Tôn giáo, tình trạng hôn nhân, thông tin liên quan đến sức khỏe, dữ liệu Sinh trắc học như Vân tay, Ảnh & que lấy DNA.

Người thứ ba: Tên con cái, cha mẹ, vợ/chồng, thông tin chi tiết về người sử dụng lao động, người có thể liên hệ để chứng nhận, địa chỉ quý vị sẽ lưu trú tại điểm đến của quý vị.

Dữ liệu trao đổi liên lạc: Thông tin liên hệ chi tiết, email, số điện thoại di động.

Dữ liệu thanh toán: Thông tin chi tiết về thẻ thanh toán, thông tin chi tiết về số tài khoản ngân hàng.

Dữ liệu phương tiện truyền thông điện tử: Hình ảnh CCTV, bản ghi hình & tiếng, cookie website (xem dưới đây).

Danh sách này không mang tính toàn diện và sẽ thay đổi phụ thuộc vào yêu cầu của chính phủ khách hàng và các dịch vụ mà quý vị yêu cầu chúng tôi cung cấp.

Nếu quý vị muốn biết chính xác các thông tin cá nhân sẽ được thu thập cho hồ sơ xin thị thực hoặc giấy thông hành của quý vị, xin vui lòng liên hệ Giám đốc Bảo vệ Dữ liệu của chúng tôi hoặc liên hệ với phái bộ ngoại giao liên quan theo địa chỉ trên đây.

 

Thông tin của quý vị được sử dụng như thế nào?

VFS Global sẽ chỉ sử dụng thông tin cá nhân của quý vị cho quá trình xử lý hồ sơ xin thị thực cụ thể hoặc để cung cấp cho quý vị một dịch vụ bổ sung mà quý vị đã yêu cầu, chẳng hạn như chuyển phát nhanh thị thực tới nhà của quý vị.

Chúng tôi có thể sử dụng thông tin của quý vị để:

  • Đặt lịch hẹn với một trong những cán bộ tiếp nhận hồ sơ thị thực của chúng tôi tại Trung tâm Tiếp nhận Hồ sơ xin Thị thực (VAC);
  • Để hỗ trợ quý vị trong quá trình xin Thị thực hoặc giấy thông hành khác của quý vị;
  • Để xác minh danh tính theo khai báo của quý vị;
  • Để cho phép quý vị theo dõi tiến trình xét duyệt hồ sơ của mình;
  • Để cung cấp cho quý vị các dịch vụ bổ sung mà quý vị yêu cầu;
  • Để thực thi các nghĩa vụ theo ủy thác từ các chính phủ khách hàng cho chúng tôi;
  • Cho mục đích thực hiện các thủ tục xác minh liên quan đến hồ sơ xin cấp thị thực hay giấy thông hành của quý vị;
  • Để ngăn ngừa hành vi tội phạm;
  • Để đề nghị quý vị đưa ra quan điểm hoặc nhận xét về các dịch vụ chúng tôi cung cấp;
  • Để gửi cho quý vị các thông tin mà quý vị đã yêu cầu hoặc quý vị có thể quan tâm, với sự cho phép của quý vị. 

Chúng tôi lưu giữ dữ liệu của quý vị trong bao lâu?

Chúng tôi thường xuyên xét lại thời hạn lưu giữ thông tin cá nhân. Theo quy định của pháp luật, chúng tôi cần lưu giữ một số loại thông tin để thực hiện các nghĩa vụ pháp định của mình (ví dụ: Luật thuế). Chúng tôi sẽ lưu giữ những thông tin cá nhân của quý vị trên hệ thống của chúng tôi chỉ đến khi nào còn cần thiết cho hoạt động liên quan theo ủy thác của chính phủ khách hàng của chúng tôi, hoặc tới chừng nào được quy định trong bất kỳ hợp đồng liên quan nào quý vị ký với chúng tôi.

 

Ai có quyền truy cập thông tin của quý vị?

Chúng tôi sẽ không chia sẻ những thông tin của quý vị với các bên thứ ba cho mục đích tiếp thị, trừ khi quý vị đã đồng thuận rõ ràng. Quý vị có thể rút lại sự đồng thuận này tại bất kỳ thời điểm nào bằng cách cập nhật trực tuyến các tùy chọn trong tài khoản của quý vị khi thích hợp, hoặc liên hệ với Trung tâm Dịch vụ Khách hàng của chúng tôi với những thông tin chi tiết mà quý vị sẽ được cung cấp khi quý vị nộp hồ sơ.

Thông tin cá nhân của quý vị sẽ không được tiết lộ cho các bên thứ ba khi không có sự đồng thuận rõ ràng của quý vị. Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân của quý vị với các công ty trực thuộc VGS Global khi cần thiết để xử lý các yêu cầu của quý vị hoặc để cung cấp một dịch vụ bổ sung mà quý vị đã yêu cầu, ví dụ như nếu quý vị yêu cầu chúng tôi giúp quý vị đặt vé tại rạp hát hoặc vé tham quan tại điểm đến của quý vị, hoặc để thực hiện các thủ tục xác minh hoặc để ngăn chặn hành vi phạm pháp.

 

Cơ quan Chức năng: 

Thông qua việc xin cấp thị thực hoặc loại giấy thông hành khác, thông tin cá nhân của quý vị sẽ được gửi tới phái bộ ngoại giao nước ngoài đại diện cho quốc gia quý vị muốn tới.  Phái bộ ngoại giao này có thể chia sẻ thông tin cá nhân của quý vị với các cơ quan chính phủ, cơ quan chức năng hoặc cơ quan thi hành thích hợp để ngăn chặn hành vi phạm pháp hoặc khủng bố.

 

Các Bên thứ ba vì lý do pháp lý:

Chúng tôi sẽ chia sẻ thông tin cá nhân khi chúng tôi tin rằng việc đó là cần thiết, chẳng hạn:

Để tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý và đáp lại các yêu cầu từ các cơ quan chính phủ, bao gồm cơ quan thi hành luật và các cơ quan công quyền và có thể bao gồm các cơ quan như vậy ngoài quốc gia cư trú của quý vị.

Trong trường hợp sáp nhập, bán, tái cơ cấu, mua lại, liên doanh, chuyển nhượng, chuyển giao hoặc định đoạt khác đối với tất cả hoặc bất kỳ phần nào của doanh nghiệp, tài sản hoặc vốn cổ phần của chúng tôi (bao gồm cả việc liên quan đến bất kỳ thủ tục phá sản hay thủ tục tương tự nào)

Để bảo vệ các quyền, người dùng, hệ thống và Dịch vụ của chúng tôi.

 

Các Bên Thứ ba Cung cấp Dịch vụ thay mặt chúng tôi: 

Chúng tôi có thể chuyển thông tin của quý vị cho các bên thứ ba cung cấp dịch vụ, các đại lý nhà thầu phụ và các tổ chức liên kết khác nhằm mục đích hoàn thành các nhiệm vụ và cung cấp dịch vụ cho quý vị thay mặt cho chúng tôi (chẳng hạn để tiến hành thanh toán hoặc gửi thị thực cho quý vị thông qua chuyển phát nhanh). Tuy nhiên, khi chúng tôi sử dụng các bên thứ ba cung cấp dịch vụ, chúng tôi sẽ chỉ tiết lộ những thông tin cá nhân cần thiết để cung cấp dịch vụ và chúng tôi sẽ ký kết hợp đồng yêu cầu các bên thứ ba cung cấp dịch vụ đó bảo mật thông tin của quý vị và không sử dụng thông tin của quý vị cho các mục đích tiếp thị trực tiếp riêng của họ. Quý vị hãy yên tâm rằng chúng tôi sẽ không tiết lộ thông tin của quý vị cho các bên thứ ba nằm ngoài mạng lưới của VFS Global để họ sử dụng cho các mục đích tiếp thị trực tiếp riêng của chính họ, trừ khi quý vị đã cho phép chúng tôi làm như vậy.

 

Các Bên Thứ ba Cung cấp Sản phẩm mà chúng tôi hợp tác: 

Chúng tôi phối hợp chặt chẽ với số ít các bên thứ ba cung cấp sản phẩm để mang đến cho quý vị một loạt các dịch vụ chất lượng và đáng tin cậy được thiết kế nhằm giúp quý vị có trải nghiệm đi lại tốt nhất. Ví dụ, khi quý vị thanh toán cho hồ sơ xin thị thực của mình, chúng tôi sẽ cần có cách để xử lý các khoản thanh toán. Bên cung cấp thứ ba liên quan sẽ sử dụng những thông tin chi tiết của quý vị để xử lý các khoản thanh toán của quý vị và thực hiện các nghĩa vụ của họ phát sinh theo bất kỳ luật áp dụng nào. Trong một số trường hợp, bên cung cấp thứ ba sẽ hành động như một Cơ quan Quản trị Dữ liệu đối với những thông tin của quý vị và do đó, chúng tôi đề nghị quý vị nên đọc Thông báo về Quyền riêng tư của họ.  Các bên thứ ba cung cấp sản phẩm này sẽ chia sẻ thông tin của quý vị với chúng tôi và chúng tôi sẽ sử dụng những thông tin đó theo Thông báo về Quyền riêng tư này. 

 

Chuyển thông tin của quý vị ra nước ngoài: 

Như một phần của các dịch vụ được cung cấp cho quý vị thông qua website này, hoặc tại một Trung tâm Tiếp nhận Hồ sơ xin Thị thực, trong hầu hết các trường hợp, thông tin mà quý vị cung cấp cho chúng tôi sẽ được chuyển ra nước ngoài. Đó là vì thông qua việc nộp hồ sơ xin cấp thị thực hoặc loại giấy thông hành khác, thông tin cá nhân của quý vị sẽ được phái bộ ngoại giao gửi tới quốc gia quý vị xin đến.  Những quốc gia này có thể không có luật bảo vệ thông tin tương tự như quốc gia của quý vị hoặc Liên minh Châu Âu. Trong một phần của quá trình nộp hồ sơ xin thị thực, chúng tôi sẽ xin đồng thuận của quý vị để chuyển thông tin cá nhân của quý vị “ra nước ngoài” cho dù đó là một phần cần thiết của quá trình xin thị thực, theo quy định của pháp luật chúng tôi có nghĩa vụ phải nhận được sự cho phép của quý vị khi chuyển thông tin cá nhân của quý vị.

Chúng tôi có thể chuyển thông tin cá nhân của quý vị trong nội bộ tới một trong các trung tâm dữ liệu của chúng tôi tại Vương quốc Anh, Canada, Đức, Ấn Độ hoặc Nga, phụ thuộc vào quốc gia mà quý vị đang xin tới. Khi chúng tôi chuyển những thông tin cá nhân trong nội bộ từ Khu vực Kinh tế Châu Âu tới các quốc gia khác mà tại đó các luật áp dụng không có cùng mức độ bảo vệ quyền riêng tư đối với dữ liệu như tại quốc gia của quý vị, chúng tôi sẽ thực hiện các biện pháp cần thiết để đem lại sự bảo vệ quyền riêng tư đối với dữ liệu ở mức độ phù hợp. Nói cách khác, quý vị vẫn sẽ được hưởng các hình thức bảo vệ và các quyền của mình đối với dữ liệu của quý vị. Ví dụ, chúng tôi sử dụng các điều khoản hợp đồng được phê chuẩn bởi Ủy ban Châu Âu và các biện pháp khác được thiết kế để đảm bảo rằng người nhận thông tin cá nhân của quý vị sẽ bảo vệ thông tin cá nhân của quý vị. 

Nếu quý vị muốn tìm hiểu thêm về các thông lệ chuyển giao dữ liệu của chúng tôi, vui lòng liên hệ Giám đốc Bảo vệ Dữ liệu của chúng tôi.

 

Lựa chọn của quý vị

Chúng tôi sẽ không liên hệ với quý vị nhằm tiếp thị qua email, điện thoại hoặc tin nhắn văn bản, trừ khi trước đó quý vị đã cho phép chúng tôi làm như vậy. Quý vị có thể thay đổi quyết định của mình tại bất kỳ thời điểm nào và không nhận những thông tin tiếp thị tiếp theo bằng cách liên hệ Trung tâm Dịch vụ Khách hàng của chúng tôi hoặc cập nhật trực tuyến cho các tùy chọn tài khoản của quý vị, khi thích hợp

 

Quyền của quý vị

Quý vị có các quyền nhất định theo quy định của pháp luật liên quan đến cách thức xử lý dữ liệu cá nhân của quý vị. Những quyền này bao gồm:

a. Quyền được thông báo về cách thức thông tin cá nhân của quý vị đang được sử dụng.
b. Quyền truy cập thông tin cá nhân của quý vị.
c. Quyền hiệu chỉnh nếu thông tin cá nhân của quý vị không chính xác.
d. Quyền xóa bỏ thông tin cá nhân của quý vị. (Khi luật pháp cho phép điều này)
e. Quyền hạn chế việc xử lý thông tin cá nhân của quý vị
f. Quyền về di chuyển dữ liệu.
g. Quyền phản đối cách thức sử dụng thông tin cá nhân của quý vị.
h. Các quyền liên quan đến việc tự động đưa ra quyết định và mô tả nhận dạng.

Nếu quý vị cảm thấy rằng thông tin cá nhân của mình đã bị xử lý không chính xác hoặc quý vị có khiếu nại về cách thức xử lý thông tin cá nhân của mình, quý vị có quyền khiếu nại. 

Quý vị có thể khiếu nại tới Giám đốc Bảo vệ Dữ liệu của chúng tôi, hoặc khiếu nại trực tiếp tới phái bộ ngoại giao liên quan, hoặc Cơ quan Bảo vệ Dữ liệu tại quốc gia của quý vị, hoặc bất kỳ quốc gia nào tại EU, nêu ra ý kiến của quý vị về việc các quyền của quý vị có thể đã bị ảnh hưởng như thế nào bởi quá trình xử lý dữ liệu do VFS Global thực hiện. 

Cơ quan giám sát tại EU của VFS Global là:

Văn phòng Ủy viên Thông tin (The Information Commissioner's Office), 
Wycliffe House, Water Lane, 
Wilmslow, Cheshire, 
SK9 5AF, United Kingdom. 

Điện thoại: + 44 (0)1625 545 745
Email: https://ico.org.uk/global/contact-us/

 

Quý vị có thể truy cập và cập nhật thông tin của quý vị như thế nào?

Quý vị có quyền yêu cầu bản sao thông tin mà VFS Global nắm giữ về quý vị. Nếu quý vị yêu cầu được truy cập thông tin cá nhân của mình, chúng tôi sẽ rất sẵn sàng đáp ứng, phụ thuộc vào bất kỳ yêu cầu và ngoại trừ pháp lý nào liên quan, bao gồm các thủ tục xác minh danh tính. Trước khi cung cấp dữ liệu cho quý vị, chúng tôi sẽ yêu cầu bằng chứng nhận dạng và thông tin đầy đủ về sự tương tác của quý vị với chúng tôi để chúng tôi có thể xác định được bất kỳ dữ liệu liên quan nào. Chúng tôi cũng có thể sẽ tính một khoản phí khi cung cấp cho quý vị một bản sao dữ liệu của quý vị (trừ khi pháp luật địa phương không cho phép).

Sự chính xác về thông tin của quý vị rất quan trọng đối với chúng tôi.  Tại một số lãnh thổ tài phán, quý vị có quyền điều chỉnh hoặc sửa đổi thông tin cá nhân của mình nếu những thông tin đó không chính xác hoặc cần phải cập nhật. Quý vị cũng có thể có quyền yêu cầu xóa bỏ thông tin cá nhân của quý vị; tuy nhiên, việc này không phải lúc nào cũng có thể thực hiện được do các yêu cầu pháp lý và các nghĩa vụ cùng các yếu tố khác.

Chúng tôi đang tìm cách để quý vị có thể rà soát và điều chỉnh những thông tin chúng tôi nắm giữ về quý vị được dễ dàng hơn. Trong khi đó, nếu quý vị muốn có một bản sao những thông tin chúng tôi nắm giữ về quý vị, hoặc nếu quý vị thay đổi địa chỉ email, hay bất kỳ thông tin nào khác mà chúng tôi nắm giữ không chính xác hoặc không cập nhật, vui lòng liên hệ Trung tâm Dịch vụ Khách hàng của chúng tôi hoặc gửi yêu cầu đến văn phòng địa phương của chúng tôi được nêu ở phần đầu thông báo về quyền riêng tư này, hoặc gửi email cho Giám đốc Bảo vệ Dữ liệu của chúng tôi.

 

Các biện pháp phòng ngừa bảo mật được áp dụng để bảo vệ trong trường hợp mất, sử dụng sai hoặc thay đổi thông tin của quý vị

Khi quý vị cung cấp thông tin cá nhân cho chúng tôi, chúng tôi sẽ tiến hành các bước để đảm bảo rằng những thông tin đó được xử lý một cách an toàn. Bất kỳ thông tin nhạy cảm nào (chẳng hạn những thông tin chi tiết về thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ) đều được mã hóa và bảo vệ.

Khi quý vị đang ở một trang bảo mật trên các website của chúng tôi, một biểu tượng khóa sẽ xuất hiện trên thanh địa chỉ của hầu hết các trình duyệt web.

Các thông tin chi tiết không nhạy cảm (địa chỉ email của quý vị, v.v.) thường được gửi đi qua Internet, và việc này có thể sẽ không bao giờ được đảm bảo an toàn 100%. Do vậy, mặc dù chúng tôi nỗ lực để bảo vệ thông tin cá nhân của quý vị, chúng tôi không thể đảm bảo an toàn cho bất kỳ thông tin nào quý vị gửi đến chúng tôi, và quý vị phải tự chịu rủi ro khi làm vậy. Một khi chúng tôi nhận được thông tin của quý vị, chúng tôi sẽ nỗ lực hết sức để đảm bảo tính bảo mật của những thông tin đó trên hệ thống của chúng tôi. Mật khẩu quý vị đã lựa chọn khi thiết lập tài khoản của mình, chẳng hạn như khi quý vị đặt lịch hẹn tại một Trung tâm tiếp nhận hồ sơ xin thị thực, quý vị phải chịu trách nhiệm giữ kín mật khẩu này. Chúng tôi yêu cầu quý vị không chia sẻ mật khẩu của quý vị cho bất kỳ ai.

 

Mô tả nhận dạng

Mô tả nhận dạng là việc tự động xử lý thông tin cá nhân dưới bất kỳ hình thức nào để phân tích hoặc dự đoán hành vi. Chúng tôi không làm việc đó.

 

Việc sử dụng "cookie"

Giống như nhiều website khác, website của VFS Global cũng sử dụng cookie. "'Cookie" là các mẩu thông tin nhỏ được một tổ chức gửi tới máy tính của quý vị và được lưu trữ trên ổ cứng của quý vị để cho phép website đó nhận ra quý vị khi quý vị truy cập. Cookie thu thập dữ liệu thống kê về các hành động và dạng mẫu duyệt web của quý vị và không nhận dạng quý vị với vai trò một cá nhân. Chẳng hạn như khi chúng tôi sử dụng cookie để lưu trữ lựa chọn ngôn ngữ ưu tiên của quý vị. Việc này giúp chúng tôi cải thiện website của mình và cung cấp dịch vụ cá nhân hóa tốt hơn nữa.

Có thể tắt cookie bằng cách thiết lập mục lựa chọn ưu tiên trên trình duyệt của quý vị. Để biết thêm thông tin về cách tắt cookie trên máy tính của quý vị, vui lòng truy cập để xem đầy đủ Thông báo về Cookie của chúng tôi. Việc tắt cookie có thể dẫn đến hậu quả không còn đủ chức năng khi sử dụng website của chúng tôi.

 

Liên kết đến các website khác

Website của chúng tôi có thể chứa các liên kết tới các website khác do các tổ chức khác điều hành. Thông báo về Quyền riêng tư này chỉ áp dụng với website của chúng tôi, do vậy, chúng tôi khuyến khích quý vị nên đọc các tuyên bố về quyền riêng tư trên các website khác mà quý vị truy cập. Chúng tôi không thể chịu trách nhiệm cho các chính sách và thông lệ về quyền riêng tư của các website khác, ngay cả khi quý vị truy cập các website đó bằng cách sử dụng các liên kết từ website của chúng tôi.
Ngoài ra, nếu quý vị truy cập đến website của chúng tôi từ website của một bên thứ ba, chúng tôi không thể chịu trách nhiệm cho các chính sách và thông lệ về quyền riêng tư của chủ sở hữu cũng như nhà điều hành website thứ ba đó, và khuyến cáo quý vị hãy kiểm tra Thông báo của website bên thứ ba đó.

 

Mạng xã hội

Một số Dịch vụ của chúng tôi có thể bao gồm các tính năng liên kết mạng xã hội, chẳng hạn nút “Like” (Thích) và các widget của Facebook®, nút “Share” (Chia sẻ), và các chương trình mini mang tính tương tác . Những dịch vụ này có thể thu thập những thông tin như các trang web mà quý vị đã truy cập và các địa chỉ IP, đồng thời có thể sẽ đặt các cookie để cho phép các tính năng hoạt động đúng cách. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về tính bảo mật hay riêng tư của bất kỳ thông tin nào do các bên thứ ba này thu thập. Quý vị nên xem lại các tuyên bố hoặc chính sách về quyền riêng tư áp dụng với các dịch vụ bên thứ ba mà quý vị kết nối, sử dụng hoặc truy cập. Nếu quý vị không muốn thông tin cá nhân của mình bị chia sẻ cho các bên cung cấp tài khoản mạng xã hội hoặc những người dùng khác của dịch vụ mạng xã hội, vui lòng không kết nối tài khoản mạng xã hội của quý vị với tài khoản sử dụng Dịch vụ của quý vị và không tham gia vào việc chia sẻ các Dịch vụ lên mạng xã hội.

 

Liên hệ chúng tôi:

Chúng tôi hiểu rằng có thể quý vị có thắc mắc về Tuyên bố này hoặc các thông lệ về quyền riêng tư của chúng tôi. Xin đừng ngần ngại liên hệ với chúng tôi theo một trong những cách sau đây:
Giám đốc Bảo vệ Dữ liệu của VFS Global: 
Email: 
DPO@vfsglobal.com

Địa chỉ: 
Attn: Data Protection Officer
VFS Global, 
3rd Floor,
66 Wilson Street,
London,
EC2A 2BT
U.K.