Dịch vụ Khách hàng Cao cấp

Các dịch vụ tùy chọn và trả phí để việc nộp hồ sơ thêm phần nhanh chóng, thoải mái, thuận tiện và yên tâm.

Đăng ký trực tuyến hoặc tại trung tâm.

Các Gói Dịch vụ Cao cấp

Vui lòng chọn Trung tâm ứng dụng Visa để xem dịch vụ nào có sẵn

Các gói dịch vụ dành cho quý vị một mức chiết khấu cao trên các dịch vụ dự kiến nhằm giúp quy trình xin thị thực của quý vị trở nên đơn giản, dễ dàng.

Dịch vụ

Các dịch vụ phổ biến nhất

Xem những khách hàng như quý vị chọn dịch vụ gì khi nộp đơn xin thị thực.

Thị thực Khẩn

Do Cục Quản lý Thị thực & Xuất nhập cảnh Vương quốc Anh cấp

Mọi khách hàng đều có thể đăng ký dịch vụ xin Thị thực Khẩn, ngoại trừ những đương đơn đang xin thị thực để đến các quốc gia khác thuộc Khối thịnh vượng chung, các vùng Lãnh thổ hải ngoại thuộc Anh và các nước thuộc nhóm Thuộc địa Hoàng gia Anh (Quần đảo Eo biển và Đảo Man).

Dịch vụ

Toàn bộ dịch vụ