Thông tin Quan trọng cho Lao động Nước ngoài làm Giúp việc Gia đình

Cục Quản lý Thị thực và Xuất nhập cảnh Vương quốc Anh đã ban hành thông tin quan trọng về các quyền của người lao động nước ngoài đến Anh Quốc làm giúp việc gia đình.

Người lao động nước ngoài giúp việc gia đình là những người đến làm việc tại nhà riêng của một khách thăm Vương quốc Anh, hoặc tại nhà riêng của một nhà ngoại giao được cử đến làm việc tại Anh Quốc.

Người sử dụng lao động tại Vương quốc Anh phải tuân thủ luật pháp Vương quốc Anh, ngay cả khi người lao động đó được họ thuê đến từ nước ngoài. Phạm vi yêu cầu này bao gồm việc chấp hành các điều luật liên quan đến chế độ nghỉ ngơi và thù lao cho người lao động, cũng như các quyền họ được hưởng về ngày nghỉ lễ, chỗ ở và quyền tự do đi lại.

Đọc toàn bộ thông tin tại đây.