Địa chỉ mới gửi hồ sơ đối với diện thị thực định cư nước Anh.

Bộ phận Quản lý thị thực và Xuất nhập cảnh Vương Quốc Anh thay đổi phương thức nộp hồ sơ xin thị thực diện định cư.

Từ ngày 30 tháng 1 năm 2017, tất cả các tài liệu hỗ trợ phải được người mời hoặc đương đơn gửi tới địa chỉ bên dưới tại Vương quốc Anh.

Settlement Applications, International Operations and Visas
PO Box 5852
Sheffield
United Kingdom
S11 0FX

Trước khi gửi bất kỳ giấy tờ hỗ trợ nào tới bộ phận Thị thực và Xuất nhập cảnh Vương Quốc Anh, đương đơn phải đảm bảo rằng rằng công ty chuyển phát mà họ định sử dụng sẽ gửi hồ sơ tới những địa chỉ bưu điện (PO) tại Anh Quốc.

Các giấy tờ sau khi chuẩn bị xong phải được gửi đi cùng với bì thư đã ghi sẵn địa chỉ hoàn trả và đã được thanh toán phí hoàn trả về Anh Quốc hoặc quốc gia nộp hồ sơ.

Việc không tuân theo các hướng dẫn này có thể dẫn đến sự trì hoãn quá trình xét duyệt của hồ sơ, ngay cả khi đã thanh toán cho dịch vụ thị thực khẩn.

Xin lưu ý rằng các giấy tờ hỗ trợ có thể được gửi trả trước khi quyết định được đưa ra đối với hồ sơ thị thực. Đây là một phần của quy trình xét duyệt thông thường và đương đơn không cần liên hệ với Bộ phận Thị thực và Nhập cư của Vương quốc Anh.