Công dân Lãnh thổ hải ngoại Anh

Nếu đang nộp hồ sơ xin nhập quốc tịch Anh, quý vị phải đăng ký trên website của VFS Global để có thể đặt hẹn cung cấp thông tin sinh trắc học tại trung tâm tiếp nhận hồ sơ xin thị thực.

Sau khi đã đăng ký, quý vị sẽ có thể

  • chọn trung tâm tiếp nhận hồ sơ xin thị thực quý vị muốn
  • đặt hẹn
  • đặt lại lịch hoặc hủy bỏ cuộc hẹn tối đa 24 giờ trước ngày quý vị đã chọn trước đó.

Đăng ký và đặt hẹn

Xin lưu ý rằng một số khoản lệ phí tiện lợi bổ sung được áp dụng khi sử dụng một số trung tâm tiếp nhận hồ sơ xin thị thực cụ thể. Quý vị sẽ tìm thấy thông tin chi tiết về tất cả các trung tâm tiếp nhận hồ sơ xin thị thực và lệ phí của các trung tâm này tại đây, nhưng lưu ý rằng đối với việc xin nhập quốc tịch Lãnh thổ hải ngoại Anh, khoản lệ phí này được giảm xuống chỉ còn 10 Bảng Anh.