Trải nghiệm của khách hàng

VFS Global cam kết cung cấp các dịch vụ tốt nhất.
Để đạt được điều này, chúng tôi rất mong muốn nhận được những phản hồi từ khách hàng.
Quý khách có thể yên tâm rằng chúng tôi luôn quan tâm đầy đủ đến tất cả các phản hồi của Quý khách.

Phàn nàn

Nếu quý vị muốn khiếu nại về các dịch vụ được cung cấp bởi:

  • Cục quản lý Thị thực và Xuất nhập cảnh Vương Quốc Anh (UKVI);
  • VFS Global (Trung tâm tiếp nhận hồ sơ Thị thực Vương Quốc Anh); 
    hoặc Dịch vụ truy vấn thông tin quốc tế của Cục quản lý Thị Thực và Xuất nhập cảnh Vương Quốc Anh.
  • Bạn có thể tìm hiểu thông tin về cách thức khiếu nại, cùng với việc gửi mẫu đơn trực tuyến trên trang phản hồi của Cục quản lý Thị Thực và Xuất nhập cảnh Vương Quốc Anh