Cookie của VFS Global

Cookie là gì?

Cookie là các tệp tin hoặc mẩu thông tin có thể được lưu trữ trên hệ thống hoặc các thiết bị có dùng Internet của Người dùng, khi Người dùng truy cập vào (các) website của VFS Global. VFS Global sử dụng cookie để làm cho (các) website đơn giản hơn khi sử dụng và tạo thêm nhiều trải nghiệm giá trị hơn cho quý vị trong vai trò người dùng. VFS Global không thể xác định cá nhân Người dùng từ những thông tin này. Bản thân Cookie không thể xác định được người dùng cá nhân, mà chỉ xác định được máy tính hoặc thiết bị di động mà quý vị đang sử dụng thông qua một thẻ nhận dạng được tạo ngẫu nhiên.

VFS sử dụng cookie như thế nào?

Để khai thác tối ưu website của VFS, quý vị phải chấp nhận cookie. VFS Global sử dụng Cookie nhằm mang lại cho quý vị trải nghiệm tốt hơn. Website của VFS Global cung cấp các tính năng nhất định mà chỉ có thể hoạt động nhờ sử dụng cookie.

  • Cookie giúp người dùng website duy trì tình trạng đăng nhập của họ.
  • Hầu hết các cookie đều là “cookie phiên truy cập” (“session cookies”), có nghĩa là chúng sẽ tự động bị xóa khỏi ổ cứng của người dùng website vào cuối phiên truy cập khi đương đơn/người dùng thoát khỏi website. Tuy nhiên, “cookie Vĩnh viễn” ("Persistent cookies") vẫn được giữ nguyên qua nhiều lần truy cập các website của chúng tôi.

Người dùng có thể gặp cookie từ (các) website của VFS Global hoặc (các) bên liên kết, (các) đối tác liên doanh, các đại lý, công ty con và khách hàng trên một số trang của các website VFS Global mà VFS không kiểm soát. Người dùng cần xác minh loại cookie mà (các) bên liên kết, (các) đối tác liên doanh, các đại lý, công ty con và khách hàng đó có thể đặt trên máy tính/ thiết bị dùng internet của mình và tự đánh giá quyết định có sử dụng các website đó hay không

Khi Người dùng truy cập (các) website của VFS Global, Người dùng đồng ý cho VFS Global sử dụng cookie. Nếu Người dùng không đồng ý cho sử dụng cookie, Người dùng không nên sử dụng (các) website của VFS Global.

Làm thế nào để quản lý hoặc lựa chọn không sử dụng các Cookie từ VFS Global?

Quý vị có thể lựa chọn việc chặn hay xóa Cookie, nhưng xin lưu ý rằng nếu các cookie bị vô hiệu hóa thì trải nghiệm của Người dùng trên (các) website của VFS có thể bị ảnh hưởng.

Quý vị có thể xem danh sách cookie của VFS nhằm tìm hiểu thêm về các loại Cookie được chúng tôi sử dụng và để biết thêm thông tin về cách quản lý các tùy chọn về cookie.

VFS Global sử dụng những loại cookie nào?

Những cookie mà quý vị có thể gặp khi là Người dùng trang web của VFS Global:

Loại cookie Tại sao lại cần thiết?
CHỨC NĂNG PHÂN TÍCH

Những cookie này cho phép chúng tôi đếm số lượt truy cập và nguồn lưu lượng truy cập để chúng tôi có thể đánh giá và cải thiện hiệu suất website của mình. Cookie giúp chúng tôi biết các trang nào phổ biến nhất và ít phổ biến nhất, đồng thời xem khách truy cập di chuyển giữa các trang của website như thế nào.

Chúng tôi sử dụng Google Analytics để cung cấp dịch vụ này, việc này sử dụng cookie của bên thứ nhất. Dữ liệu thu thập sẽ không được chia sẻ với bất kỳ bên nào khác.

Thông tin chúng tôi nhận được thông qua việc sử dụng những cookie này đều được ẩn danh, và chúng tôi không cố gắng để xác định danh tính quý vị hay làm ảnh hưởng đến trải nghiệm của quý vị đối với website trong quá trình truy cập. Nếu quý vị không cho phép các cookie này, chúng tôi sẽ không thể tính lượt truy cập của quý vị vào thống kê của chúng tôi.

Nếu quý vị đã sử dụng cài đặt trình duyệt Không Theo dõi (Do Not Track), chúng tôi sẽ coi đây là dấu hiệu cho thấy quý vị không muốn cho phép các cookie này và chúng sẽ bị chặn.

CHỨC NĂNG TÙY CHỈNH  

Website của chúng tôi sử dụng các cookie này để lưu trữ các token đăng nhập và phiên làm việc ẩn danh. Chúng có thể xác định quý vị là một người dùng duy nhất khi quý vị di chuyển giữa các trang, đồng thời truyền dữ liệu giữa các ứng dụng trong website của VFS, nhưng không mang thông tin nhận dạng cá nhân và sẽ bị hủy khi quý vị đóng trình duyệt.