Giới thiệu chúng tôi

Chúng tôi là ai?

VFS Global là một công ty thương mại, hợp tác với Cục Quản lý Thị thực và Xuất nhập cảnh Vương quốc Anh để cung cấp các dịch vụ hỗ trợ cho những người nộp hồ sơ xin thị thực vào Vương quốc Anh.

VFS Global thực hiện hoạt động gì?

VFS Global quản lý các trung tâm tiếp nhận hồ sơ xin thị thực cho Cục Quản lý Thị thực và Xuất nhập cảnh Vương quốc Anh, nơi quý vị nộp tờ khai xin thị thực đã điền đủ, các giấy tờ hỗ trợ và dữ liệu sinh trắc học.

VFS Global cũng cung cấp nhiều dịch vụ giúp cho quá trình xin cấp thị thực được đơn giản và nhanh chóng nhất có thể. Những dịch vụ này bao gồm:

  • Kiểm tra Hồ sơ Giấy tờ giúp quý vị yên tâm khi nộp hồ sơ
  • Nộp hồ sơ Không cần Lịch hẹn để quý vị có thể nộp hồ sơ xin thị thực tại thời điểm phù hợp với quý vị
  • Dịch vụ Thị thực Khẩn nếu quý vị cần gấp quyết định xét duyệt thị thực
  • Phòng chờ Cao cấp đem lại sự thoải mái và tiện nghi khi nộp hồ sơ

Ai quyết định việc tôi có được cấp thị thực hay không?

Hồ sơ xin thị thực của quý vị sẽ được xét duyệt và quyết định bởi nhân viên của Cục Quản lý Thị thực và Xuất nhập cảnh Vương quốc Anh. VFS Global và nhân viên công ty không có bất kỳ vai trò hoặc ảnh hưởng nào đối với kết quả của hồ sơ xin thị thực của quý vị. VFS Global chỉ có thể cung cấp các dịch vụ giúp đảm bảo rằng hồ sơ xin thị thực của quý vị được điền và nộp đúng quy định.