Chúng tôi hiện đang đóng hệ thống
để bảo trì định kỳ.

Chúng tôi sẽ trở lại vào khoảng 9 giờ tối theo giờ PST. Để có thể liên hệ ngay, quý vị có thể liên hệ với chúng tôi qua email support@vfsglobal.com hoặc gọi cho chúng tôi theo số +971 (0) 42567077.