Nộp hồ sơ xin Thị thực Anh Quốc

Cách thức nộp hồ sơ

Nộp hồ sơ xin thị thực và chọn Dịch vụ Khách hàng Cao cấp ưa thích của quý vị để quy trình thực hiện trở nên đơn giản và dễ dàng.

Trung tâm Tiếp nhận Hồ sơ Xin Thị thực (VAC)

Tìm thông tin về giờ mở cửa, địa điểm, phương tiện thực hiện và các dịch vụ có sẵn.

Đăng ký với VFS Global

Đẩy nhanh quy trình xin thị thực bằng cách đăng ký trực tuyến với VFS Global.

Dịch vụ Khách hàng Cao cấp

Giúp cho quá trình xin thị thực nhanh chóng, đơn giản và dễ dàng.

Tin tức

Cập nhật mới nhất cho hồ sơ xin thị thực Anh Quốc

Trí tưởng tượng - Biến Anh Quốc thành nơi dành cho quý vị
Cam kết của chúng tôi với khách hàng