ประเทศไทย

วีเอฟเอสโกลบอลเป็นผู้บริหารงานศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าสำหรับสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองแห่งสหราชอาณาจักร ซึ่งท่านสามารถยื่นแบบคำร้องขอวีซ่าที่กรอกเสร็จสมบูรณ์แล้ว พร้อมทั้งเอกสารประกอบและข้อมูลไบโอเมทริกซ์ กรุณาไปเยี่ยมชมที่หน้าเว็บศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าของเว็บไซต์นี้ ลิงค์สำหรับที่อยู่เว็บและที่ติดต่อของศูนย์รับคำร้องขอวีซ่า – คลิกที่นี้

Step 2 Before you decide to apply for a visa please make sure you familiarize yourself with the information on the visa subclass you are applying for. Quick Links to information on visa categories and other helpful information including Visa Fee, VFS Service Charge and Processing Time can be found on the Visa Wizard page on this website.

Step 3 Applicants should fill the Visa Application Form corresponding to the visa subclass under which they wish to lodge their application. Applicants can get the visa application form by visiting the nearest Australia Visa Application Centre or by downloading the forms from Applications and Forms.

VFS Global manages visa application centres for the UK Visa & Immigration here In Thailand , where you should submit your completed visa application form, supporting documents and biometric data. Please see the Visa application centre page on this website for VFS visa application centre address and contact details.

บริการแบบพิเศษทางเลือกในการ ชำระค่าบริการเพิ่มเพื่อความสะดวกและรวดเร็ว

 • Bronze Batchบรอนซ์

  • บริการ SMS–แจ้งสถานะคำร้องขอวีซ่าของท่าน
  • บริการตรวจสอบเอกสาร
  • บริการจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์
  THB 715 8% ส่วนลด
 • Silver Batchซิลเวอร์

  • บริการ SMS–แจ้งสถานะคำร้องขอวีซ่าของท่าน
  • บริการตรวจสอบเอกสาร
  • บริการจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์
  • บริการยื่นคำร้องขอวีซ่าโดยไม่ต้องนัดหมายล่วงหน้า
  THB 2275 10% ส่วนลด
 • Gold Batchโกล

  • บริการตรวจสอบเอกสาร
  • บริการยื่นคำร้องขอวีซ่าโดยไม่ต้องนัดหมายล่วงหน้า
  • บริการห้องรับรองพิเศษ
  THB 5310 12% ส่วนลด
 • Platinum Batchแพลทินัม

  • บริการรับคำร้องขอวีซ่านอกสถานที่
  • บริการกรอกใบคำร้องขอวีซ่าออนไลน์
  THB 46000 5% ส่วนลด
 • ข้อมูลสำหรับบุคคลที่ประสงค์จะเดินทางเข้าสหราชอาณาจักรด้วยวีซ่าติดตามนายจ้าง ข้อมูลเพิ่มเติม
 • ประเภทวีซ่าแบบพำนักถาวร – ผู้ยื่นคำร้องขอวีซ่าประเภทพำนักถาวรทุกท่าน รวมทั้งท่านที่ยื่นใบคำร้องขอวีซ่าและใช้บริการขอวีซ่าแบบเร่งด่วน จำเป็นต้องส่งเอกสารประกอบการยื่นใบคำร้องขอวีซ่าของท่าน ผ่านทางไปรษณีย์ (By Post) ไปยังสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองแห่งสหราชอาณาจักรที่เชฟฟิลด์ ประจำสหราชอาณาจักรอังกฤษเท่านั้น ก่อนที่ท่านจะทำการจัดส่งเอกสารนี้ ไปยังสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองแห่งสหราชอาณาจักร ท่านควรตรวจสอบให้แน่ใจว่า บริษัทที่จัดส่งเอกสารนี้สามารถส่งเอกสารของท่าน ไปยังที่อยู่ (Post Office) ที่สหราชอาณาจักรได้ โปรดอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่นี้
 • เอกสารที่ใช้ประกอบยื่นคำร้องขอวีซ่าระบบฐานคะแนน ประเภท Tiers 1, 2, 4 & 5 ทั้งหมดจะถูกทำการส่งข้อมูลผ่านระบบแสกนเอกสารที่ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าสหราชอาณาจักรประจำกรุงเทพ และ เชียงใหม่. โปรดอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็ปไซต์ นี้
 • ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าสหราชาณาจักร และ วีเอฟเอสโกลบอลไม่สามารถให้คำแนะนำเกี่ยวกับข้อมูลวีซ่าสหราชอาณาจักร หากท่านต้องการความช่วยเหลือ กรุณาติดต่อ International Enquiries Service หรือ ศูนย์บริการข้อมูล ได้ที่นี่
 • ข้อมูลสำคํญ สำหรับการยื่นคำร้องขอเป็นพลเมืองอังกฤษนอกสหราชอาณาจักร ผู้สมัครที่ต้องการยื่นคำร้อง จะต้องลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ของวีเอฟเอสเพื่อที่จะทำการนัดหมาย ในการมาทำสแกนลายนิ้วมือ ที่ศูนย์ยื่นคำร้องขอวีซ่าประเทศสหราชอาณาจักร ท่านสามารถลงทะเบียน และทำการนัดหมายได้ที่นี่
 • ท่านที่มีความประสงค์จะยื่นใบคำร้องขอวีซ่าประเภท ท่องเที่ยว พำนักถาวร ทำงานและอื่นๆ ไม่ควรจองนัดหมายแบบ วีซ่านักเรียน (Tier 4) หากท่านมิได้ประสงค์ที่จะขอวีซ่าประเภทดังกล่าว
 • การเสนองาน/การว่าจ้างทำงานที่หลอกลวง – โปรดระวังการเสนองานที่หลอกลวงต่อวีเอฟเอสโกลบอล ข้อมูลเพิ่มเติม
 • On demand mobile visa
 • Premium Lounge
 • Priority service
 • Super priority visa
 • Prime time appointment
 • Form filling
 • Application document check
 • Keep my passport when applyling
 • Courier return service
 • SMS service
 • On demand mobile visaบริการรับคำร้องขอวีซ่านอกสถานที่
 • Priority Visa Serviceบริการตรวจสอบเอกสาร
 • Courier return serviceบริการจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์
 • Prime time appointmentการนัดหมายนอกเวลาทำการ
 • Priority visaการบริการขอวีซ่าแบบเร่งด่วน
 • SMS service บริการ SMS–แจ้งสถานะคำร้องขอวีซ่าของท่าน
 • Premium Loungeบริการห้องรับรองพิเศษ
 • Super priority visa บริการขอวีซ่าแบบเร่งด่วนพิเศษ
 • Form fillingบริการกรอกใบคำร้องขอวีซ่าออนไลน์
 • Keep my passportบริการยื่นใบคำร้องขอวีซ่าโดยไม่ต้องส่งหนังสือเดินทางตัวจริง

เพิ่มเติม

ระบบสแกนเอกสารประกอบคำร้องขอวีซ่าสหราชอาณาจักร ในประเทศไทยได้เริ่มขึ้นแล้ว

กรุณาตรวจสอบข้อมูลก่อนทำการยื่นคำร้องโดย คลิกที่นี่ เพื่อดูรายละเอียด

บริการแบบพิเศษ

บริการเพิ่มเติมอื่นๆ...

เพิ่มเติม

การนัดหมาย

การนัดหมายเพื่อยื่นใบคำร้องขอวี ซ่าสหราชอาณาจักร

คลิกที่นี้

Our commitment to our customers

Read more
วันหยุดนักขัตฤกษ์
คลิกที่นี้
ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าสหราชอาณาจักร

สถานที่ที่ใกล้กับศูนย์รับคำร้องขอวีซ่า กรุณาเลือกสถานที่ที่ท่านอยู่ ณ ตอนนี้