สิ่งที่ควรนำมาด้วย

ตรวจสอบรายการนี้ เพื่อดูว่าควรนำเอกสารในมาด้วยสำหรับนัดหมายศูนย์รับคำร้องขอวีซ่า

 1. พิมพ์อีเมลยืนยันรายละเอียดการนัดหมาย

  ได้รับจาก Gov.uk

 2. หนังสือเดินทางหรือเอกสารการเดินทางที่ถูกต้อง

  พร้อมมีหน้าว่างทั้งสองด้านอย่างน้อย 1 หน้า

 3. พิมพ์แบบฟอร์มการยื่นคำร้องขอวีซ่าที่ครบสมบูรณ์

  การแก้ไขแบบฟอร์มนี้ด้วยตนเองเพียงเล็กน้อยเท่านั้นที่ได้รับการยอมรับที่ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่า

 4. เอกสารประกอบทั้งหมด

  โปรดดูคำแนะนำ UKVI สำหรับประเภทวีซ่าของท่าน เพื่อดูเอกสารที่ต้องมี

  เอกสารต้องมีขนาด การจัดเรียง และแยกตามคำแนะนำเอกสารประกอบ

  ท่านจะไม่สามารถยื่นเอกสารเพิ่มเติมได้ หากส่งการยื่นคำร้องของท่านที่ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าแล้ว

  ท่านหรือผู้สนับสนุนของท่านควรส่งการยื่นคำร้องขอวีซ่าพำนักถาวร พร้อมเอกสารประกอบไปยังที่อยู่ในสหราชอาณาจักรด้านล่าง


  การยื่นคำร้องขอพำนักถาวร

  International Operations and Visas

  PO Box 5852

  Sheffield

  United Kingdom

  S11 0FX


  ก่อนส่งเอกสารใด ๆ ไปยังที่อยู่ดังกล่าว ท่านควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าบริษัทให้บริการส่งพัสดุที่ท่านวางแผนจะใช้ จะส่งไปยังที่อยู่ไปรษณีย์ (PO) ในสหราชอาณาจักร

 5. หากท่านได้ลงทะเบียนการไปตามนัดล่วงหน้าออนไลน์

  พิมพ์รายละเอียดการลงทะเบียน ลงทะเบียนล่วงหน้าตอนนี้

ต้องการความช่วยเหลือหรือไม่?

เราช่วยท่านในกระบวนการนี้ได้

 1. หากท่านได้รับการยกเว้นการให้ข้อมูลทางชีวภาพ:

  ภาพถ่ายล่าสุดหนึ่งภาพที่สอดคล้องกับแนวทางของแผนกวีซ่าและสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองแห่งสหราชอาณาจักร

 2. หากท่านไม่ได้ถือสัญชาติของประเทศดังกล่าวที่ท่านกำลังยื่นคำร้องขอ

  หลักฐานแสดงการอนุญาตให้อยู่ในประเทศที่ท่านกำลังยื่นคำขอร้อง

 3. หากท่านยื่นคำร้องขอในฐานะผู้ติดตาม

  หลักฐานของผู้อุปถัมภ์แสดงระยะเวลาคงเหลือในสหราชอาณาจักร

บริการอื่น ๆ

บุคคลอื่น ๆ พิจารณาสิ่งต่อไปนี้ด้วยเช่นกัน