เอกสารประกอบสำหรับยื่นคำร้องขอวีซ่า

เอกสารทั้งหมดซึ่งส่งโดยลูกค้าที่ยื่นคำร้องขอมาตรฐาน Tier 1, 2, 4 และ 5 จะได้รับการสแกนที่ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่า (VAC) และส่งทางอิเล็กทรอนิกส์ไปยัง UKVI

กระบวนการใหม่ช่วยให้ท่านเก็บเอกสารประกอบในระหว่างกระบวนการยื่นคำร้อง หากเป็นไปได้ เอกสารของท่านจะได้รับการส่งกลับเมื่อทำการสแกนแล้วที่ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่า

ท่านสามารถยื่นสำเนาที่ท่านถ่ายเอกสารด้วยตนเอง แต่ต้องชัดเจนและอ่านได้ง่าย

เพื่อหลีกเลี่ยงความล่าช้าใน VAC ลูกค้าต้องปฏิบัติตามคำแนะนำด้านล่าง

  1. สามารถยื่นสำเนาได้ แต่ต้องชัดเจนและอ่านง่าย

  2. เอกสารทั้งหมดต้องมีขนาด A4

  3. เอกสารใด ๆ ที่เล็กหรือใหญ่กว่า A4 จะต้องทำสำเนาลงในกระดาษขนาด A4 ซึ่งรวมถึงหนังสือเดินทางและภาพถ่ายก่อนหน้านี้

  4. เอกสารทั้งหมดต้องไม่มีคลิป หมุด หรือแม็กก่อนยื่น

  5. ไม่รับเอกสารที่ฉีกขาด ยับย่น หรือเป็นรอบพับ ดังนั้นจึงต้องทำสำเนาลงในกระดาษขนาด A4 ก่อนยื่น

  6. เอกสารต้องไม่เคลือบพลาสติก

ท่านต้องจัดเรียงและแยกเอกสารที่ต้องการยื่นพร้อมคำร้อง

ดาวน์โหลดและพิมพ์เอกสารแยกบาร์โค้ด มีหน้าแยกบาร์โค้ดสำหรับเอกสารแต่ละหมวดหมู่ ทั้งยังแสดงรายการตัวอย่างเอกสารที่ถูกต้อง

ดาวน์โหลดเอกสารแยกบาร์โค้ด

บริการอื่น ๆ

บุคคลอื่น ๆ พิจารณาสิ่งต่อไปนี้ด้วยเช่นกัน