ศูนย์การค้าธัญญาพาร์ค - Thanya Park

สำหรับผู้ยื่นคำร้องขอวีซ่าสหราชอาณาจักรที่ต้องการยื่นใบคำร้องขอวีซ่าที่ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าเคลื่อนที่นี้ จำเป็นต้องเสียค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมในการยื่นใบคำร้อง GBP 79 โดยท่านสามารถชำระค่าธรรมเนียมดังกล่าวก่อนมายื่นคำร้องที่ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าเคลื่อนที่นี้ได้ โดยลงทะเบียนที่ลิ้งค์ด้านล่างนี้และเลือกชำระค่าบริการหลังจากที่ท่านได้ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว

โปรดทราบ - บริการศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าเคลื่อนที่นี้ไม่สามารถใช้ได้กับผู้ยื่นคำร้องขอวีซ่านักเรียนประเภท Tier 4 แบบระบบฐานคะแนนที่เป็นชาวต่างชาติ เพราะฉะนั้นท่านต้องเลือกการนัดหมายเพื่อยื่นใบคำร้องขอวีซ่าที่ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าสหราชอาณาจักร ที่อาคารเทรนดี้เท่านั้น

ที่อยู่

VFS Global Services Thailand Pty Ltd. "ธัญญาพาร์ค (ตำแหน่งรถจอดอยู่บริเวณด้านหลังของลานจอดรถอาคาร บี ชั้น 1) 735, 735/1-8 ถนน ศรีนครินทร์ แขวง สวนหลวง เขต สวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 "

เวลาเปิดบริการ

 • เวลาทำการ
  วันอังคาร
  09:30 - 15:00

เวลาทำการศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าสหราชอาณาจักร

ก่อนมายื่นคำร้องที่ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่า

สิ่งที่ควรนำมาด้วย

ท่านต้องนำการยื่นคำร้องขอวีซ่าที่สมบูรณ์แล้วและเอกสารประกอบทั้งหมดมาด้วย

เมื่อถึงวันที่ไป

เมื่อถึงวันนัดหมาย วางแผนให้มาถึงที่ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าก่อนเวลาอย่างน้อย 15 นาที นำจดหมายนัด ชุดยื่นคำร้อง และหนังสือเดินทางมาด้วย หนังสือเดินทางหรือเอกสารการเดินทางของท่านจะต้องถูกต้อง และมีหน้าว่างทั้งสองด้านอย่างน้อย 1 หน้า

ข้อมูล

การเข้าถึง

ทุกศูนย์รับคำร้องขอวีซ่ามีเส้นทางสำหรับเก้าอี้รถเข็น (Wheelchairs) และลิฟต์บริการสำหรับผู้ทุพพลภาพหรือท่านที่ต้องการความช่วยเหลือด้านการเดินทางสามารถนำผู้ช่วยเข้ามาได้ หรือท่านสามารถขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่วีเอฟเอสได้หากท่านต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ

ข้อมูล

ความปลอดภัย

โปรดทราบ: เฉพาะผู้ยื่นคำร้องขอวีซ่าเท่านั้นที่สามารถเข้ามาในพื้นที่ของศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าได้ แต่จะมีข้อยกเว้นแก่บุคคลดังต่อไปนี้

 • เด็กที่มีอายุไม่เกิน 18 ปี ที่ต้องการยื่นใบคำร้องขอวีซ่า จำเป็นต้องมีบิดา หรือมารดาหรือผู้ปกครองที่พามายื่นคำร้อง ที่ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าสหราชอาณาจักรด้วย ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ของวีเอฟเอสจะไม่สามารถเป็นตัวแทนของผู้ปกครองได้ใน ทุกกรณี
 • สำหรับผู้สูงอายุ ผู้ป่วย หรือผู้พิการ ที่ต้องการบุคคลอื่นมาช่วยเหลือในการยื่นคำร้องขอวีซ่าของท่าน ท่านสามารถแจ้งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยได้ หากท่านต้องการความช่วยเหลือตามที่ระบุไว้ข้างต้น

ท่านสามารถนำโทรศัพท์มือถือเข้ามาในศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าได้  แต่ท่านจะต้องทำการปิดเสียงหรือ เปิดเป็นระบบสั่น ก่อนจะเข้ามาในศูนย์รับคำร้องขอวีซ่า ท่านไม่สามารถนำอุปกรณ์อิเลคโทรนิกส์ ใดๆ ที่ไม่สามารถเปิดเครื่องเข้ามายังศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าได้

ไม่สามารถถ่ายภาพ อัดวีดีโอ หรือบันทึกเสียงได้ในทุกกรณี และกรุณาเก็บอุปกรณ์สื่อสารของท่านให้เรียบร้อยในขณะที่ท่านทำการยื่นใบคำร้องขอวีซ่ากับเจ้าหน้าที่

ท่านสามารถนำกระเป๋าเดินทางที่มีขนาดไม่เกิน 45 × 30 × 20 ซม. (18”×12”×8”) จำนวน 1 ใบ ต่อ 1 ท่าน เข้ามาในศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าได้ หากกระเป๋าของท่านมีขนาดใหญ่เกินกว่าที่กำหนดไว้ จะไม่สามารถนำเข้ามาในศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าได้ และท่านต้องเก็บไว้ที่อื่น ก่อนเข้ามาภายในศูนย์รับคำร้องขอวีซ่า

เพื่อเหตุผลด้านความปลอดภัย สิ่งของต่อไปนี้ไม่อนุญาตให้นำเข้ามาภายในบริเวณศูนย์รับคำร้องขอวีซ่า

 • แบตเตอรี่ทุกชนิดที่ใช้งานกับอุปกรณ์อิเลคโทรนิกส์ เช่น กล้องถ่ายภาพ เทปวีดีโอ/เทปเสียง แผ่นซีดี เอ็มพี 3 แผ่นดิสค์ คอมพิวเตอร์แบบพกพา หรือเครื่องเล่นเพลงแบบพกพา ทัมไดรฟ์ เครื่องมือสอดแนม เครื่องบันทึกเสียง รวมถึงอุปกรณ์อื่นๆที่อาจรบกวนการทำงานของศูนย์รับคำร้อง
 • ซองปิดผนึกหรือห่อของ
 • วัตถุติดไฟ เช่น ไม้ขีดไฟ ไฟแช็กหรือเชื้อเพลิง
 • วัตถุมีคมต่างๆ เช่น กรรไกร มีดพกหรือตะไบเล็บ
 • อาวุธหรือสิ่งคล้ายอาวุธหรือวัตถุระเบิดทุกชนิด

สิ่งของอื่นๆอาจถูกห้ามนำเข้ามาในศูนย์รับคำร้อง ทั้งนี้จะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของเจ้าหน้ารักษาความปลอดภัย

โปรดทราบ: ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าไม่มีพื้นที่สำหรับจัดเก็บวัตถุต้องห้าม ท่านต้องเตรียมการในการเก็บสิ่งของเองก่อนเข้ามาในศูนย์รับคำร้องขอวีซ่า

บริการพิเศษอื่น ๆ

บริการต่าง ๆ ที่ศูนย์นี้