Not available at {VACNAME}

Change your visa application centre

การนัดหมายนอกเวลาทำการ

ยื่นคำร้องขอวีซ่านอกเวลาทำการ

เหมาะสำหรับท่านไม่สะดวกที่จะมายื่นคำร้องขอวีซ่าที่ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าในเวลาทำการปกติ
บริการนี้ทำให้ท่านสามารถยื่นคำร้องขอวีซ่านอกเวลาทำการได้
บริการนี้ช่วยให้ท่านยื่นคำร้องขอวีซ่าได้สะดวกขึ้น
ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าได้ขยายเวลาเปิดทำการเพื่อให้ท่านสามารถไปยื่นคำร้องขอวีซ่าได้ก่อนเวลาเข้างานหรือหลังเลิกงาน หรือแม้แต่วันหยุด
ถ้าท่านใช้บริการนี้ จะช่วยลดเวลาการรอคิวและทำให้การยื่นคำร้องขอวีซ่าของท่านง่ายและรวดเร็วขึ้น

การบริการนี้มีที่ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าบางที่เท่านั้นโดยมีเวลาทำการที่แตกต่างกัน

ตรวจสอบกับศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าก่อนใช้บริการว่ามีบริการนี้หรือไม่

เหมาะสำหรับผู้ที่มีงานยุ่ง บริการนี้ทำให้ท่านสามารถยื่นคำร้องขอวีซ่าได้นอกเวลาทำการ

ช่วยให้การยื่นคำร้องขอวีซ่าลงตัวกับชีวิตการทำงาน ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าหลายแห่งขยายเวลาเปิดทำการ ให้ท่านสามารถไปได้ก่อนเข้างานหรือหลังเลิกงาน หรือแม้แต่ช่วงสุดสัปดาห์

เมื่ออยู่ที่ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่า ช่วงเวลาเปิดทำการพิเศษนี้ช่วยให้ท่านไม่ต้องเข้าคิว และดำเนินการยื่นคำร้องขอวีซ่าได้อย่างรวดเร็วและสบายใจ

บริการนี้มีในศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าที่ได้รับเลือกเท่านั้น และการนัดหมายในช่วงเวลาพิเศษอาจแตกต่าง

ค้นหาศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าในท้องถิ่น เพื่อตรวจสอบว่ามีบริการนี้หรือไม่


บริการอื่น ๆ

บุคคลอื่น ๆ พิจารณาสิ่งต่อไปนี้ด้วยเช่นกัน