Not available at {VACNAME}

Change your visa application centre

ห้องรับรองพิเศษ

สะดวกสบายเมื่อยื่นคำร้องขอวีซ่า

ง่ายและเพลินเพลิดกับการบริการที่เป็นส่วนตัวในห้องรับรองพิเศษ

การบริการดังกล่าวภายในห้องรับรองพิเศษมีการบริการดังต่อไปนี้:

• ห้องรับรองพิเศษที่สะดวกสบาย และเป็นส่วนตัว
• เครื่องดื่ม
• บริการถ่ายเอกสารสำหรับประกอบการยื่นคำร้องขอวีซ่า -สำหรับบางท่านเท่านั้น  (จำนวนไม่เกิน 50  แผ่น)  
• บริการจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์
• บริการแจ้งสถานะใบคำร้องขอวีซ่าผ่านทาง SMS

สามารถจองแล้วมาสัมผัสกับความสะดวกสบายของบริการห้องรับรองพิเศษได้แล้ววันนี้

การบริการนี้มีที่ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าบางที่เท่านั้น ตรวจสอบกับศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าก่อนใช้บริการว่ามีบริการนี้หรือไม่

บริการนี้มีในศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าที่ได้รับเลือกเท่านั้น ค้นหาศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าในท้องถิ่น  เพื่อตรวจสอบว่ามีบริการนี้หรือไม่

บริการอื่น ๆ

บุคคลอื่น ๆ พิจารณาสิ่งต่อไปนี้ด้วยเช่นกัน