บริการพิเศษ

บริการเสริมที่ได้รับการออกแบบมาเป็นพิเศษเพื่อลดขั้นตอนการขอวีซ่าของคุณ

ซื้อบริการเสริมผ่านระบบออนไลน์ หรือ ท่านสามารถซื้อบริการเสริมที่ศูนย์ยื่นขอวีซ่า

โปรดเลือกศูนย์รับคำร้องขอยื่นวีซ่า เพื่อดูว่ามีบริการเสริมใดบ้าง

 

แพ็คเกจพิเศษ

บริการเสริมที่ได้รับการออกแบบมาเป็นพิเศษเพื่อลดขั้นตอนการขอวีซ่าของคุณ

ขอมอบแพ็คเกจพร้อมส่วนลดพิเศษสำหรับท่าน ด้วยบริการที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้กระบวนการยื่นคำร้องขอวีซ่าเป็นเรื่องง่าย ๆ และไม่ยุ่งยาก

บริการ

บริการยอดนิยม

ดูสิ่งที่ลูกค้าเช่นท่านเลือก เมื่อยื่นคำร้องขอวีซ่า

วีซ่าสิทธิพิเศษ

เสนอโดยฝ่ายวีซ่าและตรวจคนเข้าเมืองของสหราชอาณาจักร

ลูกค้าทุกรายสามารถยื่นคำร้องขอบริการวีซ่าสิทธิพิเศษ นอกเหนือจากผู้สมัครที่ยื่นคำร้องสำหรับวีซ่าเพื่อไปยังประเทศเครือจักรภพอื่น ๆ ดินแดนโพ้นทะเลของสหราชอาณาจักร และคราวน์ดีเพนเดนซี (หมู่เกาะแชนเนล และไอล์ออฟแมน)

บริการ

บริการทั้งหมด