ข้อมูลสำคัญสำหรับสิทธิลูกจ้างทำงานบ้านสากล

แผนกวีซ่าและสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองแห่งสหราชอาณาจักร มีประเด็นข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับสิทธิของลูกจ้างทำงานบ้านสากลที่จะเข้ามาในสหราชอาณาจักร

ลูกจ้างทำงานบ้านสากลคือ บุคคลที่เข้ามาทำงานในบ้านส่วนตัวของผู้มาเยือนสหราชอาณาจักร หรือในบ้านของนักการทูตผู้ประจำการในสหราชอาณาจักร

นายจ้างในสหราชอาณาจักรต้องปฏิบัติตามกฎหมายของสหราชอาณาจักร แม้ลูกจ้างจะมาจากต่างประเทศก็ตาม ซึ่งรวมถึงการปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับขอบเขตของการให้พักและค่าจ้างที่ลูกจ้างได้รับ และการมีสิทธิได้รับวันหยุด ที่พัก และการเคลื่อนไหวโดยอิสระ

อ่านข้อมูลทั้งหมดที่นี่