ที่อยู่ใหม่ในการจัดส่งเอกสารประกอบการยื่นคำร้องขอวีซ่า สำหรับท่านที่ยื่นคำร้องขอวีซ่าแบบพำนักถาวร

สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองแห่งสหราชอาณาจักร ได้เปลี่ยนวิธีการส่งเอกสารประกอบการยื่นคำร้องขอวีซ่าแบบพำนักถาวร
 ตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม 2560  ผู้ยื่นคำร้องขอวีซ่าแบบพำนักถาวร หรือสปอนเซอร์จะต้องส่งเอกสารประกอบการยื่นคำร้องขอวีซ่าไปที่สหราชอาณาจักรโดยตรง ตามที่อยู่ด้านล่างนี้

Settlement Applications, International Operations and Visas
PO Box 5852
Sheffield
United Kingdom
S11 0FX

ก่อนที่ท่านจะทำการจัดส่งเอกสารนี้ ไปยังสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองแห่งสหราชอาณาจักร ท่านควรตรวจสอบให้แน่ใจว่า บริษัทที่จัดส่งเอกสารนี้สามารถส่งเอกสารของท่าน ไปยังที่อยู่ (Post Office) ที่สหราชอาณาจักรได้
เมื่อท่านเตรียมเอกสารประกอบการยื่นคำร้องขอวีซ่าเรียบร้อยแล้ว ท่านต้องเตรียมซองเอกสารที่ชำระค่าบริการจัดส่งเอกสารคืนแล้ว และซองควรมีขนาดที่เหมาะสมกับเอกสารของท่าน พร้อมลงรายละเอียดที่อยู่ของท่านอย่างละเอียดและชัดเจน ซึ่งที่อยู่นี้สามารถระบุได้ทั้งที่อยูที่อยู่ในสหราชอาณาจักร หรือประเทศที่ท่านยื่นใบคำร้องขอวีซ่า
ถ้าท่านไม่ทำตามที่กล่าวมาข้างต้นนี้   อาจมีความล่าช้าต่อผลการพิจารณาใบคำร้องขอวีซ่าของท่าน ถึงแม้ว่าท่านได้ใช้ชำระค่าบริการขอวีซ่าแบบเร่งด่วนมาแล้วก็ตาม
โปรดทราบ  สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองแห่งสหราชอาณาจักร อาจทำการคืนเอกสารประกอบคำร้องขอวีซ่าของท่านคืนก่อนผลคำร้องขอวีซ่าของท่านจะถูกพิจารณา ซึ่งถือว่าเป็นขั้นตอนการทำงานที่เป็นปกติ และท่านไม่จำเป็นต้องติดต่อสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองแห่งสหราชอาณาจักรด้วย