ผู้ถือสัญชาติอังกฤษในต่างประเทศ

หากท่านกำลังขอสัญชาติอังกฤษ ท่านต้องลงทะเบียนในเว็บไซต์วีเอฟเอสโกลบอล (VFS Global) เพื่อให้สามารถจองการนัดหมายสำหรับบันทึกข้อมูลทางชีวภาพ ที่ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่า

เมื่อลงทะเบียนแล้ว ท่านจะสามารถ

  • เลือกศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าที่ต้องการได้
  • จองการนัดหมาย
  • เปลี่ยนแปลงและยกเลิกการนัดหมายสูงสุด 24 ชั่วโมงก่อนวันที่เลือกไว้ก่อนหน้านี้

ลงทะเบียนและจองการนัดหมาย

โปรดทราบว่าจะมีค่าธรรมเนียมการอำนวยความสะดวกเพิ่มเติม เพื่อใช้กับศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าบางแห่ง ท่านจะพบรายละเอียดของศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าทั้งหมดและค่าธรรมเนียมได้ที่นี่ แต่โปรดทราบว่าสำหรับการสมัครของผู้ถือสัญชาติอังกฤษในต่างประเทศ ค่าธรรมเนียมจะลดลง £10 เท่านั้น