วิธียื่นคำร้องขอวีซ่าสหราชอาณาจักร

ยื่นคำร้องขอวีซ่าด้วยตนเอง หรือใช้สิทธิประโยชน์บริการพิเศษที่เสนอ และให้เจ้าหน้าที่ซึ่งได้รับการฝึกอบรมแล้วช่วยให้ดำเนินการได้อย่างง่ายดาย

เลือกวิธีที่ต้องการยื่นคำร้อง

 • ฉันจะดำเนินการด้วยตัวเอง

  วิธียื่นคำร้องขอวีซ่าสหราชอาณาจักรที่ประหยัดค่าใช้จ่าย

  8 ขั้นตอน
  ค่าใช้จ่ายตาม Gov.uk
 • ค้นหาประเภทวีซ่าของท่าน

  กำหนดวีซ่าที่ถูกต้องสำหรับการเดินทางของท่าน

  เข้าเว็บไซต์แผนกวีซ่าและสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองแห่งสหราชอาณาจักร เพื่อตรวจสอบประเภทวีซ่าที่ท่านควรยื่นคำร้องขอและเอกสารที่จำเป็น เพื่อดำเนินการให้เสร็จสิ้น

  วีซ่าแต่ละประเภทต้องใช้เอกสารแตกต่างกัน ดังนั้นกรุณาตรวจสอบประเภทวีซ่าของท่านอย่างถี่ถ้วน หากเอกสารของท่านไม่ใช่ภาษาอังกฤษ ท่านต้องเตรียมเอกสารฉบับแปลให้พร้อมก่อนยื่นคำร้อง

 • ยื่นคำร้องขอวีซ่าของท่านผ่าน Gov.uk

  ยื่นคำร้องทางออนไลน์

  เมื่อพร้อมยื่นคำร้องแล้ว ไปที่เว็บไซต์แผนกวีซ่าและสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองแห่งสหราชอาณาจักร เพื่อยื่นคำร้องขอวีซ่า ท่านต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีบันทึกประวัติการเดินทางที่ดี พร้อมด้วยเอกสารประกอบการเดินทางแต่ละครั้ง หากท่านยื่นคำร้องขอวีซ่าในนามของครอบครัวหรือญาติคนอื่น ๆ ท่านจะต้องมีรายละเอียดครบถ้วนและมีประวัติการเดินทางพร้อมก่อนเริ่มกระบวนการ

 • จองการนัดหมาย

  เลือกศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าและขอนัดหมายเวลา

  ในฐานะส่วนหนึ่งของการยื่นคำร้องขอวีซ่า ท่านต้องทำการนัดหมายเพื่อพิมพ์ลายนิ้วมือและถ่ายภาพที่ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่า ทั้งสองอย่างนี้เรียกว่า "ข้อมูลทางชีวภาพ" หากท่านยื่นคำร้องสำหรับวีซ่านักเรียน (Tier 4) ท่านอาจต้องเข้ารับการสัมภาษณ์อย่างสั้น

  เดินทางเป็นครอบครัวหรือหมู่คณะ? ประหยัดเวลา การเดินทาง และเงิน ด้วย การจองนัดหมายแบบหมู่คณะ

 • ชำระค่าธรรมเนียมวีซ่า

  เมื่อยื่นคำร้องและเลือกเวลานัดหมายแล้ว ต้องทำการชำระเงินสำหรับการยื่นคำร้องขอวีซ่าของท่าน ควรกระทำการดังกล่าวออนไลน์ ภายใต้การยื่นคำร้อง Gov.uk ของท่าน

  หากไม่มีบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิต สามารถจัดแจงให้บุคคลอื่นชำระเงินในนามของท่านได้ อีกทางหนึ่งคือ ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่า บางแห่งสามารถรับชำระเงินได้ สำหรับค่าธรรมเนียมที่มีจำนวนไม่มาก ตรวจสอบว่าศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าที่ท่านเลือกเสนอบริการนี้หรือไม่

 • เลือกบริการของท่าน

  ช่วยให้การยื่นคำร้องง่ายขึ้น

  เมื่อชำระค่าธรรมเนียมวีซ่าแล้ว ท่านจะได้รับหมายเลขอ้างอิง ซึ่งเริ่มต้นด้วย GWF เมื่อมีหมายเลขนี้แล้ว ท่านสามารถจัดการการไปศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าได้ในขอบเขตบริการพิเศษของวีเอฟเอสโกลบอล (VFS Global)

  ไม่ว่าจะต้องการให้กระบวนการรวดเร็วและง่ายขึ้น หรือเพียงนั่งรออย่างสงบและสบายใจเมื่อไปที่ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าวีเอฟเอสโกลบอล (VFS Global) มีบริการทางเลือกเพื่อช่วยท่านเสมอ

  ไม่แน่ใจว่าควรเลือกบริการใด? ประหยัดเงินด้วยส่วนลดแพ็คเกจบริการพิเศษระดับซิลเวอร์ แบบครบวงจร เพื่อเพิ่มความรวดเร็วในการยื่นคำร้องขอวีซ่า

 • ไปที่ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่า

  เข้าร่วมการนัดหมาย

  ท่านต้องไปตามนัดหมายสำหรับการยื่นคำร้องขอวีซ่าของท่าน ไม่สามารถให้ผู้อื่นไปแทนได้

  • มาถึงก่อนเวลาอย่างน้อย 15 นาที
  • นำสำเนาฉบับพิมพ์ของการยื่นคำร้องขอวีซ่าของท่าน พร้อมหนังสือเดินทางหรือเอกสารการเดินทางที่ถูกต้อง ซึ่งมีหน้าว่างทั้งสองด้านอย่างน้อย 1 หน้า
  • นำเอกสารประกอบทั้งหมดมาด้วย (ฉบับจริงและสำเนา), นำเอกสารทั้งหมดจัดเรียงตามประเภทและวางด้วยเอกสารบาร์โค้ด โดยที่เอกสารบาร์โค้ดจำเป็นต้องอยู่ด้านบนของเอกสารในการสมัครและแยกตาม หัวข้อของเอกสารที่ใช้ในการยื่น

  ที่ศูนย์ ท่านต้องยื่นลายพิมพ์นิ้วมือและภาพถ่าย ทั้งสองอย่างนี้เรียกว่า ข้อมูลทางชีวภาพ

  เครื่องสแกนนิ้วมือดิจิทัลจะรวบรวมภาพ 10 หลักทั้งหมด และท่านจะได้รับการถ่ายภาพดิจิทัล เครื่องสแกนลายนิ้วมือดิจิทัลไม่ใช้หมึก ของเหลว หรือสารเคมี และจะไม่ทิ้งร่องรอยบนผิว

  ต้องถ่ายภาพดิจิทัลแบบเต็มหน้าโดยไม่สวมแว่นกันแดด หรือแว่นตาที่มีเลนส์ย้อมสี หรือมีสิ่งปกคลุมศีรษะ เว้นแต่ว่าสวมด้วยเหตุผลทางศาสนาหรือทางการแพทย์ ต้องเห็นหน้าชัดเจนโดยไม่มีเส้นผมบดบังดวงตา

  • ตรวจสอบว่าปลายนิ้วมือของท่านปราศจากการตกแต่ง รอยบาด รอยถลอก หรือตำหนิอื่นใด เนื่องจากอาจส่งผลต่อความสามารถในการสแกนลายนิ้วมือที่ยอมรับได้
  • หากท่านยื่นคำร้องสำหรับวีซ่าในนามของเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ต้องพาเด็กมาตาม�%9
 • ติดตามการยื่นคำร้องของท่าน

  รับทราบเกี่ยวกับความคืบหน้าการยื่นคำร้องของท่าน

  ท่านจะได้รับอีเมลแจ้งความคืบหน้า เมื่อผลการพิจารณาของท่านส่งกลับมาที่ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่า หากท่านไม่สะดวกเข้าใช้อีเมล หรือต้องการข้อมูลการติดตามที่ละเอียดมากขึ้น สามารถเลือกตัวเลือกเสริม และรับการแจ้งความคืบหน้าได้ด้วยการส่งSMS โดยตรงถึงโทรศัพท์ของท่าน

 • รับเอกสารของท่าน

  กลับไปยังศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าเพื่อรับเอกสารของท่าน

  หลังมีการพิจารณาคำร้องขอวีซ่าของท่านแล้ว สามารถรับเอกสารได้ที่ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่า

  เลือกว่าต้องการรับเอกสารด้วยตนเอง หรือส่งตัวแทนมารับ หรือส่งเอกสารถึงท่านโดยบริการส่งพัสดุ

  กรณีรับผลของคุณด้วยตัวเอง นำใบเสร็จรับเงินที่ออกให้โดยศูนย์ยื่นขอวีซ่าและบัตรประจำตัวประชาชน ซึ้งออกให้โดยตัวแทนรัฐบาล.

  กรณีส่งตัวแทนเพื่อรับเอกสารของคุณ ตัวแทนจะต้องนำหนังสือรับรองที่ลงนามโดยผู้สมัครพร้อมลายเซ็นของผู้สมัคร และนำใบเสร็จรับเงินที่ออกให้กับคุณโดยศูนย์ยื่นขอวีซ่าและบัตรประจำตัวประชาชน ซึ้งออกให้โดยตัวแทนรัฐบาล.

   

พร้อมยื่นคำร้องแล้วหรือไม่?

เริ่มกระบวนการวีซ่าและย้อนกลับมาที่วีเอฟเอสโกลบอล (VFS Global) พร้อมหมายเลขอ้างอิงของท่าน เพื่อรับสิทธิประโยชน์จากบริการพิเศษที่เสนอ