ติดต่อเรา

ความช่วยเหลือเกี่ยวกับการยื่นคำร้อง

โปรดทราบว่าวีเอฟเอสโกลบอล (VFS Global) ไม่มีการแนะนำต่อสาธารณะเกี่ยวกับการยื่นคำร้องขอวีซ่า ท่านต้องติดต่อแผนกวีซ่าและสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองแห่งสหราชอาณาจักรโดยตรง ไม่ว่าจะทางโทรศัพท์หรืออีเมล (มีค่าบริการ)

ประสบการณ์ลูกค้าและความคิดเห็น

วีเอฟเอสโกลบอล (VFS Global) มุ่งมั่นส่งมอบบริการระดับสากล วีเอฟเอสโกลบอล (VFS Global) น้อมรับและเห็นคุณค่าของความคิดเห็นจากลูกค้าเพื่อบรรลุเป้าหมายนี้ มั่นใจได้ว่าทุกความคิดเห็นที่ส่งเข้ามาจะได้รับความสนใจอย่างเต็มที่และครบถ้วน