เกี่ยวกับเรา

เราคือใคร?

วีเอฟเอสโกลบอล (VFS Global) เป็นบริษัทพาณิชย์ ทำงานร่วมกันกับแผนกวีซ่าและสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองแห่งสหราชอาณาจักร เพื่อให้บริการสนับสนุนผู้ยื่นคำร้องขอวีซ่าเพื่อเข้าสู่สหราชอาณาจักร (UK)

วีเอฟเอสโกลบอล (VFS Global) ทำอะไร?

วีเอฟเอสโกลบอล (VFS Global) ดำเนินศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าสำหรับแผนกวีซ่าและสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองแห่งสหราชอาณาจักร ซึ่งท่านยื่นแบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่าที่ครบถ้วน เอกสารประกอบ และข้อมูลทางชีวภาพ

วีเอฟเอสโกลบอล (VFS Global) ยังมีบริการหลากหลายที่ทำให้การยื่นคำร้องขอวีซ่าง่ายและรวดเร็วมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ บริการเหล่านี้รวมถึง

  • การตรวจสอบคำร้องและเอกสารเพื่อความสบายใจเมื่อยื่นคำร้อง
  • มาโดยไม่ได้นัดหมายล่วงหน้าจึงยื่นคำร้องขอวีซ่าได้ในเวลาที่ต้องการ
  • บริการขอวีซ่าแบบเร่งด่วนหากท่านต้องการให้พิจารณาวีซ่าโดยด่วน
  • ห้องรับรองพิเศษที่มอบความสะดวกสบายขณะยื่นคำร้อง

ใครเป็นผู้พิจารณาว่าจะออกวีซ่าให้หรือไม่?

คำร้องขอวีซ่าของท่านจะดำเนินการและพิจารณาโดยเจ้าหน้าที่แผนกวีซ่าและสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองแห่งสหราชอาณาจักร วีเอฟเอสโกลบอล (VFS Global) และเจ้าหน้าที่ของบริษัทไม่มีบทบาทหรืออำนาจใด ๆ ต่อผลการยื่นคำร้องขอวีซ่า วีเอฟเอสโกลบอล (VFS Global) ให้บริการเพื่อรับรองว่าคำร้องขอวีซ่าของท่านได้รับการกรอกและยื่นอย่างถูกต้องเท่านั้น