ยื่นคำร้องขอวีซ่าสหราชอาณาจักร

วิธียื่นคำร้อง

ยื่นคำร้องขอวีซ่าและเลือกบริการพิเศษที่ท่านประสงค์ เพื่อให้กระบวนการง่ายและสะดวก

ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่า

ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับเวลาเปิดทำการ สถานที่ตั้ง สิ่งอำนวยความสะดวก และบริการต่าง ๆ

ลงทะเบียนกับวีเอฟเอสโกลบอล (VFS Global)

เร่งกระบวนการยื่นคำร้องขอวีซ่าให้เร็วขึ้น โดยลงทะเบียนทางออนไลน์กับวีเอฟเอสโกลบอล (VFS Global)

บริการพิเศษ

ทำให้การยื่นคำร้องขอวีซ่ารวดเร็ว ง่ายดายและสะดวก

ข่าวสาร

การปรับปรุงล่าสุดสำหรับการยื่นคำร้องขอวีซ่าสหราชอาณาจักร