ประสบการณ์ลูกค้า

วีเอฟเอสโกลบอล (VFS Global) มุ่งมั่นส่งมอบบริการระดับสากล วีเอฟเอสโกลบอล (VFS Global) น้อมรับและเห็นคุณค่าของความคิดเห็นจากลูกค้าเพื่อบรรลุเป้าหมายนี้ มั่นใจได้ว่าทุกความคิดเห็นที่ส่งเข้ามาจะได้รับความสนใจอย่างเต็มที่และครบถ้วน

คำชมเชย

เรายินดีรับข้อเสนอแนะในเชิงบวกเสมอ และจะนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการประเมินประสิทธิภาพเจ้าหน้าที่ของวีเอฟเอสโกลบอล (VFS Global) การชื่นชมดังกล่าวเป็นกำลังใจเสมอ และช่วยสร้างแรงจูงใจให้ทีมของบรรลุมาตรฐานที่สูงขึ้น

ลูกค้าสามารถส่งคำชมเชยหรือชื่นชมต่อบริการที่ได้รับโดยใช้ลิงก์นี้

กรุณาคลิกที่นี่หากท่านอยากให้ข้อเสนอแนะ

ข้อร้องเรียน

วีเอฟเอสโกลบอล (VFS Global) รับข้อร้องเรียนอย่างจริงจัง และใช้เป็นโอกาสในการปรับปรุงบริษัทและเจ้าหน้าที่ของบริษัทอย่างต่อเนื่อง วีเอฟเอสโกลบอล (VFS Global) รับรองว่าท่านจะได้รับการตอบกลับในเวลาที่เหมาะสมและแก้ไขความคับข้องใจของท่าน ตามขั้นตอนการจัดการข้อร้องเรียนขององค์กร

ท่านสามารถส่งข้อเสนอแนะโดยเลือกลิงก์ใดลิงก์หนึ่งต่อไปนี้: