Нууцлалын санамж
 
Танилцуулга
 
VFSglobal Worldwide Holding Ltd нь таны хувийн мэдээллийг үргэлж чандлан нууцлана.
Энэхүү Нууцлалын Журмаар VFS Global нь тухайн виз мэдүүлэгчээс (цаашид Виз Мэдүүлэгч гэх) хэрхэн хувийн мэдээлэл авдаг,
тухайн мэдээллийг хэрхэн ашиглаж , шаардлагатай тохиолдолд холбогдох эрх бүхий байгууллагад тухайн мэдээллийг хэрхэн дамжуулдаг талаар доор дурьдсан болно.
Бид хувийн мэдээллийн журмаа тодорхой хугацаанд өөрчилдөг ба та энэ  өөрчлөлтийн талаар манай цахим хуудаснаас мэдээлэл авч болно. 
Санамж нь 2018 оны 05 сарын 11ний өдөр хамгийн сүүлд шинэчлэгдсэн байна.
Та манай аль нэг үйлчилгээг авснаар энэ Санамжуудыг хүлээн зөвшөөрч байна гэсэн үг юм.
Хэрвээ таньд хувийн нууцлалын санамжтай холбоотой ямар нэг асуулт байвал Мэдээлэл хамгааллын ажилтантай холбогдоно уу
Бид хэн бэ?
VFS Global(цаашид “VFS Глобал” гэх) дэлхий даяар үйл ажиллагаагаа явуулж буй Дипломат Төлөөлөгчийн газруудтай хамтран ажиллагч байгууллага бөгөөд олон
төрлийн визний мэдүүлэг, түүнтэй холбоотой бичиг баримтуудыг хүлээн авдаг,  захиргааны болон шйидвэр гаргах бус шинжтэй үйл ажиллагааг эрхлэн явуулах  эрх бүхий байгууллага юм. Ийнхүү визний мэдүүлгийг хүлээн авснаар VFS Global нь мэдээлэл боловсруулагч болох бөгөөд тухайн визний мэдүүлгийн шийдвэр гаргагч Дипломат Төлөөлөгчийн газар нь мэдээлэл хянагч болно.
Их Британы нэгдсэн вант улсын Дипломат Төлөөлөгчийн газар нь Дата удирдлагын төв юм.
 
Бид таны мэдээллийг хэрхэн цуглуулдаг вэ?
VFS ГЛОБАЛ-аар дамжуулан мэдүүлсэн  визний өргөдөлтэй холбогдуулан лавлаж  буй үйлчлүүлэгчид визний мэдүүлгийн дугаараа өгөн визний мэдүүлэг боловсруулах үйл явц аль шатанд явж буйг мэдэх боломжтой.  Үйлчлүүлэгчдээс өөрийн нэр, эцэг эхийн нэр, төрсөн огноо, утасны дугаар, гэрийн  хаяг, цахим шуудангийн хаяг, өргөдөл гаргасан огноо зэрэг хувийн мэдээллийг баталгаажуулах  шаардаж болно. 
Таниас бид ямар төрлийн мэдээлэл цуглуулдаг вэ?
Виз мэдүүлэгч нь  нь нэр, зураг, хаяг, төрсөн он, сар, өдөр, утасны дугаар, пасспортын мэдээлэл, төрсний  гэрчилгээ, орлого, иргэний харъяалал, гэрлэлтийн байдал, ажил эрхлэлт, эрүүгийн мэдээлэл болон боловсролын мэдээлэл зэргийг өгөх шаардлага  гарч болох юм.Эдгээр  мэдээллийг  холбогдох Дипломат Төлөөлөгчийн Газар /Засгийн газар/ эсвэл холбогдох визний хэлтсээс гаргасан шаардлагийн дагуу авна.
Мөн Шашин шүтлэг, Гэрлэлтийн байдал, Эрүүл мэндийн байдал, биометрик дата болон хурууны хээ, зураг, шаардлагатай тохиолдолд ДНК сорьц авдаг. 
Гуравдагч этгээдэд: Хүүхдүүд, Эцэг эхийн нэр, Эхнэр/Нөхөрийн нэр, ажилтны мэдээлэл, Таны хувийн мэдээллийг өгч буй хэн нэгэн, Таны очих гэж буй газарын нэр хаяг.
Харилцаа холбооны мэдээлэлд: Холбоо барих, И-Мэйл хаяг, Гар утасны дугаар
Төлбөрийн мэдээлэл: Төлбөрийн картны мэдээлэл, Банкны дансны мэдээлэл
Электрон хэрэгслийн мэдээлэл: Хяналтын камерын дүрс, видео болон аудио бичлэгүүд болон вэб сайтны cookie(дор дурьдсан хэсгээс харна уу
Хувийн мэдээлэл нь сайн дурын үндсэн дээр хангах явдал юм. Хувийн мэдээллээ өгөхөөс татгалзах нь VFS Глобалаас таны авахыг хүссэн үйлчилгээний боломжийг хязгаарлах хүртэл нөлөөлж болохыг анхаарна уу.
Таны виз хүссэн материал дотроос ямар төрлийн хувийн мэдээлэл цуглууж буйг мэдэхийг хүсвэл та манай Дата хамгааллын ажилтантай холбогдох эсвэл дээр дурьдсан Дипломат Төлөөлөгчийн газараас лавлана уу

Таны мэдээлэлийг юунд ашигладаг вэ?
VFS Global нь таны сонгосон визний төрлийн боловсруулалт болон таны хүсэлтийн дагуу нэмэлт үйлчилгээ үзүүлэх үед л таны хувийн мэдээллийг ашиглах болно. Жишээлбэл, таны визний хариуг гэрт тань хүргэж өгөх шуудангийн үйлчилгээ гэх мэт.
Мөн таны мэдээллийг эдгээр тохиолдолд ашиглах болно:
Виз хүлээн авах төвийн ажилтан таны виз мэдүүлэх цагийг товлох
Виз болон аяллын бусад бичиг баримтад туслах
Таныг өөрөө мөн гэдгийг батлах
Визний мэдүүлгийн явцаа хянах боломжийг олгох
Визтэй холбоотой таны хүссэн нэмэлт үйлчилгээг үзүүлэх

Таны виз болон бусад холбогдох бичиг баримт, материал зэрэг визний хариу шийдэгдэн ирэх хүртэлх бүхий л үйл явцад хөндлөнгийн хяналт тавих зорилгоор
Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх
Бидний үзүүлж буй үйлчилгээнд таны санал бодол, сэтгэгдлийг хүлээж авахын тулд
Таны сонирхсон мэдээлэлтэй холбоотой мэдээллүүдийг таны зөвшөөрлийн дагуу илгээхийн тулд
Бид таны мэдээллийн санг хэр удаан хадгалдаг вэ?
Бид хувийн мэдээлэл хадгалах хугацаагаа тогтмол хянадаг. Бид зарим нэг төрлийн мэдээллүүдийг татварын нэхэмжлэх гэх мэт хуулийн гэрээнүүддээ ашиглах үүднээс хадгалах шаардлагатай байдаг. Бид таны хувийн мэдээллийг өөрсдийн хэрэглэгчийн удирдлагадаа заасны дагуу зайлшгүй шаардлагатай хамгийн бага хугацаанд өөрийн сэрвэртээн байршуулах болно
Виз мэдүүлэгчийн визний мэдүүлгийн хамтаар өгсөн хувийн мэдээллийг VFS Global нь хувилан авч хадгалахгүй. Зохих Дипломат Төлөөлөгчийн Газраас шаардаагүй бол виз мэдүүлэгчид паспортыг нь эргүүлэн олгосноос хойш 30 хоногийн дотор ямар нэгэн хувийн мэдээлэл агуулсан цаасан, цахим баримт болон бичлэг зэргийг аюулгүй байдлаар устгана. 
 
Хэн таны мэдээллийг мэдэх эрхтэй вэ?
VFS GLOBAL нь гуравдагч этгээд буюу үйлчилгээ үзүүлэгч шуудангийн байгууллага, SMS болон утасны дуудлагын төв зэрэгт хувийн мэдээллийг хуваалцах боломжтой. Гуравдагч үйлчилгээ үзүүлэгч байгууллага,этгээд нь өөрсдийн  үйлчилгээг  үзүүлэх үүднээс  мэдээллийг ашиглах ба өөрсдийн хувийн зорилгод ашиглах эсвэл задруулах нь хориотой болно. Жишээ нь, виз мэдүүлэгч шуудангийн үйлчилгээг сонгосон тохиолдолд VFS GLOBAL виз мэдүүлэгчийн зарим мэдээлэл болох нэр, хаяг, утасны дугаарыг гуравдагч үйлчилгээ үзүүлэгч байгууллага этгээдэд өгөх болно. Гэвч гуравдагч үйлчилгээ үзүүлэгч байгууллага,этгээд ньVFS GLOBAL-аас гаргасан аюулгүй байдал болон нууцлалын шаардлагыг баримтлана.
Та өөрийн аяллын бичиг баримтуудаа виз мэдүүлэгийн төвд өгснөөр зочлож буй орны Дипломат төлөөлөгчийн газар хүргэгдэж байна гэсэн үг юм. Дипломат төлөөлөгчийн газар нь таны хувийн мэдээллийг тухайн орны захиргааны байгууллага, шүүх байгууллагад зэвсэгт халдлагаас сэргийлэхийн тулд өгж болох юм.
Гуравдагч этгээдэд хандах хууль зүйн үндэслэл
Хуулийн дагуу үүргээ биелүүлэхийн тулд мөн засгийн газрын агентлаг, хуулийн шаардлага болон бусад таны оршин суугаа улсаас гадна орших олон нийтийн байгуулагуудын тус тус хүсэлтэд хариу өгөх үед. Компаний нэгдэл, худалдах, бүтцийн өөрчлөлт, худалдан авах, хамтарсан хөрөнгө оруулалт, өмч шилжуулэх, эсвэл манай бизнес, хөрөнгө эсвэл хувьцааг(мөн дампуурах буюу үүнтэй тастэй шүүхийн үйл явцийн үед) захиран зарцуулж бгаа тохиолдолд.
Албан ёсны эрх, хэрэглэгчид, систем болон үйлчилгээгээ хамгаалах
VFS GLOBAL нь гуравдагч этгээд буюу үйлчилгээ үзүүлэгч шуудангийн байгууллага, SMS болон утасны дуудлагын төв зэрэгт хувийн мэдээллийг хуваалцах боломжтой. Гуравдагч үйлчилгээ үзүүлэгч байгууллага,этгээд нь өөрсдийн  үйлчилгээг  үзүүлэх үүднээс  мэдээллийг ашиглах ба өөрсдийн хувийн зорилгод ашиглах эсвэл задруулах нь хориотой болно. Жишээ нь, виз мэдүүлэгч шуудангийн үйлчилгээг сонгосон тохиолдолд VFS GLOBAL виз мэдүүлэгчийн зарим мэдээлэл болох нэр, хаяг, утасны дугаарыг гуравдагч үйлчилгээ үзүүлэгч байгууллага этгээдэд өгөх болно. Гэвч гуравдагч үйлчилгээ үзүүлэгч байгууллага,этгээд ньVFS GLOBAL-аас гаргасан аюулгүй байдал болон нууцлалын шаардлагыг баримтлана.
Хамтран ажиллагч гуравдагч этгээд
VFS Глобалын цахим хуудсанд гуравдагч этгээдийн төрөл бүрийн бүтээгдэхүүн сурталчилах үйлчилгээтэй холбоотой хуудсуудыг VFS глобал нь өмчлөх болон нөлөөлөх ямар ч боломжгүй юм. Энэхүү цахим хуудсанд байрлаж буй холбоосуудаас VFS Глобал ямар нэгэн төлбөр аваагүй мөн баталгаажуулаагүй болно.Дээрхи холбоосуудад нэвтрэх нь үнэ төлбөргүйг VFS Глобал гэрчилж байгаа бөгөөд үүнд гуравдагч этгээдийн цахим хуудсууд мөн хамаарна. Хэрэглэгчид нь өөрсдийн үзэмжээрээ сонгож ашигласан гуравдагч этгээдийн цахим хуудсан байршсан мэдээлэлд VFS Глобалын удирдлага, ажилчид болоод агентлагийн алинд ч хариуцлага болоод өр төлбөр тооцох боломжгүй юм.
Өөрийн мэдээллийг далайн эрэг рүү шилжүүлэх:
 Энэ вебсайтаар дамжуулан танд санал болгож буй үйлчилгээнүүдийнхээ хүрээнд, эсвэл Визний мэдүүлэг хүлээн авах төвийн хувьд таны бидэнд өгсөн мэдээлэл ихэнх тохиолдолд далайн эргийн нутагт шилжинэ. Энэ нь виз эсвэл өөр төрлийн аяллын баримт бичгийг өргөдөл гаргаснаар таны хувийн мэдээллийг дипломат төлөөлөгчийн газраар дамжуулан зорчиж буй улсад тань хүргэх болно. Эдгээр улсууд танай улс эсвэл Европын Холбоонд мэдээллийн хамгаалалтын тухай хуулиудтай байж болохгүй. Визийн мэдүүлгийн процессын хүрээнд бид хувийн мэдээллээ шилжүүлэх зөвшөөрөл авахын тулд хуулиар хүлээсэн үүргийнхээ зайлшгүй шаардлагатай хэсэг нь таны хувийн мэдээллийг "эргийн дагуу" дамжуулахыг зөвшөөрөх болно.
VFS Global-ийн Визний Мэдүүлэг Хүлээн Авах Төвд виз мэдүүлэгчээс өгсөн мэдээллийг Их Британи ба Энэтхэг дэх төвүүдийн мэдээллийн санд  хадгалах  болно. Европийн холбооны  орны виз мэдүүлэгчийн өгсөн визний өргөдөлтэй холбоотой хувийн мэдээллийг зөвхөн Европийн холбооны бүсийн мэдээллийн санд хадгална. Европийн холбооноос бусад орны виз мэдүүлэгчийн визний өргөдөлтэй холбоотой хувийн мэдээллийг Европийн холбооны бүсийн мэдээллийн санд эсвэл Их Британи(Лондон) ба Энэтхэг(Мумбай) дэхь мэдээллийн  санд  хадгална.
 
Хэрвээ та Дата шилжүүлгийн талаар дэлгэрэнгүй мэдэхийг хүсвэл манай Дата хамгааллын ажилтантай холбогдоно уу.
Таны сонголт
Та өмнө нь өгсөн мэдээллийн санг боловсруулах эрхээ цуцлах боломжтой хэдий ч бид үргэлжлүүлэн таны мэдүүлгийн материалуудыг хянах боломжгүй гэдгийг анхаарна уу.
Та бидэнд зөвшөөрөл өгөөгүй тохиолдолд бид тантай зар сурталчилгааны зорилгоор цахим шуудан, утас, болон и-мэйлээр холбогдохгүй. Та хэзээ ч гэсэн Харилцагчийн үйлчилгээний төвд хандан энэ үйлчилгээ авахаа зогсоох боломжтой.
Таны эрх
Танд виз олгох үйл ажиллагаатай холбоотой дараах эрхүүд бий:
Таны хувийн мэдээллийг юунд ашиглаж буйд гомдол гаргах
Хувийн мэдээллээ мэдэх
Таны хувийн мэдээллүүд алдаатай бол засуулах
Хувийн мэдээлээ устгуулах
Хувийн мэдээллийг хянахыг зогсоох
Таны хувийн мэдээлэл хэрхэн ашиглахыг эсэргүүцэх
Автомат хариулт бөглөх хэсэгтэй холбоотой эрх
Зөвшөөрлөө цуцлах
Хэрвээ таны мэдээлэл зүй бусаар ашиглагдаж буй мэт эсвэл таньд бичиг баримтын боловсруулалтанд санал гомдол байгаа бол та чөлөөтэй илэрхийлэх эрхтэй.
Та VFSGLOBAL ийн цуглуулж буй мэдээлэлд ямар нэг гомдол саналтай байгаа бол манай Мэдээллийн сангийн ажилтантай холбогдож эсвэл Дипломат төлөөлөгчийн газар, өөрийн орон нутгийн Архивийн нэгдсэн сангийн удирдлагад мэдэгдэх эрхтэй.

Мэдээллээ хэрхэн шинэчлэх вэ?
Виз мэдүүлэгчид нь хувийн мэдээллээ бидний дүрэм журмыг уншиж танилцанойлгосны дараа бидэнд өгөх болно. Виз мэдүүлэгчид/ Хэрэглэгчид нь хувийн мэдээллээ Дипломат Төлөөлөгчийн Газрууд, Визний Хэлтэс болон VFS Global-д өгөхөөс татгалзан мэдүүлгээ эргүүлэн татах эрхтэй. Виз мэдүүлэгчид нь өгсөн хувийн мэдээлэлдээ нэвтрэх эрхтэй. Хэрэглэгчид нь биднээс ‘Бидэнтэй Холбогдох’ хэсэгт байрлаж буй мэдээлэл өгөх цахим хаягаар ‘Шалгах Хүсэлт’ гэсэн гарчигтайгаар цахилгаан шуудан илгээж хувийн мэдээллээ шалгуулах хүсэлт гаргах эрхтэй. Энэхүү хүсэлтийг нь тухайн Засгийн газар/ Дипломат төлөөлөгчидөд дамжуулах ба тэд мэдээлэл хянагчид тул дараагийн арга хэмжээг авна.
Бид таны тухай бидний сэрвэр дээр хадгалагдаж буй мэдээллийг танд хянахад хялбар болгохоор ажиллаж байна. Хэрвээ та бидний хадгалж буй таны тухай мэдээллийн хуулбарийг авах буюу email хаяг аа солих эсвэл бусад ямар нэг мэдээлэл буруу буюу өөрчлөлт орох шаардлагатай тохиолдолд манай Хэрэглэгчдийн төвтэй холбогдох, уг мэдэгдэлийн эхэнд заасан хаягаар ирэх эсвэл манай мэдээлэл хамгааллийн мэргэжилтэнрүү email бичиж болно.

VFS нь бидний хяналтанд буй хувь хүмүүсийн мэдээллийг хамгаалах зорилгоор арга хэмжээ авч хэрэгжүүлдэг.Бид эрхгүйгээр нэвтрэх, ашиглах, өөрчлөх болон хувь хүний мэдээллийг илчлэхийн эсрэг захиргааны, техникийн, , аюулгүй байдлын арга хэмжээ авдаг болно.
Олон нийтэд ил байдаг мэдээллүүд и-мэйл хаяг гэх мэт интэрнэт орчинд чөлөөтэй харагддаг зүйлсэд бид 100% баталгаа өгж чадахгүй болно. Мөн мэдээллийг VFS Глобал нь Виз мэдүүлэгчийн өгсөн мэдээллийн үнэн бодит байдалд ямар нэгэн хариуцлага хүлээхгүй болно.Мөн түүнчлэн та VFS Глобалд өгч буй мэдээллээ үнэн зөв, бүрэн гүйцэт бөгөөд хамгийн сүүлийн үеийн мэдээлэл байхад анхаараарай. Та урьдчилан цаг захиалахдаа нээсэн Accountнийхаа түлхүүр үгийг чандлан нууцлаж өөрөө үүндээ хариуцлага хүлээхийг анхааруулж байна.
Cookie - г хэрэглэх нь
Cookies бол таныг VFS вебсайтад зочлох үед интернетэд болон системд хадгалагдаж буй файл болон мэдээллийн хэсэг юм.VFS Global нь вебсайтыг хэрэглэхэд энгийн байлгах үүднээс Cookies-г ашигладаг. Бид вебсайт хэрэглэгчийн талаарх мэдээллийг авдаггүй. .VFS GLOBAL-ийн вэб хуудасын зарим хэсгүүд зөвхөн Cookies ашигласан тохиолдолд идэвхжинэ. Cookies нь веб хэрэглэгчид нэвтрэх эрхээ хадгалахд туслана. Зарим Cookies нь “түр зуурынх”ба энэ нь хэрэглэгчийг вэбээс гарах үед автоматаар устдаг. Гэвч олон удаа вэб хуудаст зочлоход “байнгын’Cookies ” үлддэг. Виз мэдүүлэгч/ вэб хуудас хэрэглэгч нь гуравдагч үйлчилгээ үзүүлэгч байгуулагын холбоосийг вэб хуудасны зарим хэсэгт харах ба эдгээр хуудсыг VFS Global удирдахгүй болно. Хэрэглэгч VFS Global-н веб хуудсанд нэвтэрсэн тохиолдолд Cookies ашиглахыг зөвшөөрнө. Хэрэв та зөвшөөрөхгүй бол веб хуудас ашиглах боломжгүй юм. Cookies-г идэвхжүүлээгүй тохиолдолд веб хуудасны зарим хэсгүүдийг ашиглах боломжгүй болно.
Бусад вэбсайт руу орох холбоос
VFS Global вэб хуудас эсвэл мэдээлэл харилцааны хэрэгсэлүүд нь спам явуулах эсвэл VFS Global –ийн хэрэглэгчийн гэрээний нөхцөлийг зөрчих агуулгатай зүйл явуулахад хэрэглэгдэхгүй байх, VFS Global автомат мэдээлэл явуулахаасаа өмнө мэдээллийг шүүдэг ба хууль бус эсвэл хориглосон мэдээлэл явуулахгүй.
VFS бас ямар нэгэн емайл хаягыг гуравдагч талд зарах буюу түрээсээр өгдөггүй болно.
Хэрэглэгчид нь VFS Global-ийн веб хуудсанд нэмэлт өөрчлөлт оруулах, хакердах, буруугаар ашиглах эрхгүй болно.
 
Олон нийтийн сүлжээ
Манай зарим үйлчилгээнүүд маань олон нийтийн сүлжээний, Facebook “Like” товчлуур болон widget-үүд, “Share” товчлуур ба харилцааны жижиг програмуудыг агуулсан байдаг. Эдгээр үйлчилгээнүүд нь таны зочилсон вэб хуудсууд, IP хаягийн мэдээллийг цуглуулах болон зохих ёсоороон ажиллахийн тулд Cookie файлууд үүсгэдэг. Бид эдгээр гуравдагч талаас цуглуулж буй аюулгүй байдал ба хувийн мэдээллүүдэд хариуцлага хүлээхгүй болно. Та өөрийн холбогдож, хэрэглэж эсвэл хандаж буй гуравдагч этгээдийн үйлчилгээнд ашиглагдаж буй хувийн нууцлалын тодорхойлолт болон бодлогыг хянаж үзэх хэрэгтэй. Хэрвээ та өөрийн хувийн мэдээллээ өөрийн олон нийтийн сүлжээний account provider эсвэл бусад олон нийтийн сүлжээндэх хэрэглэгчидтэй хуваалцхийг хүсэхгүй байгаа тохиолдолд өөрийн олон нийтийн сүлжээний Account-аа үйлчилгээ авдаг account-тайгаа холбохгүй байх, мөн үйлчилгээний олон нийттэй хуваалцах боломжийг ашиглахгүй байх шаардлагатай.
Бидэнтэй холбогдох:
Бидэнтэй холбоотой санал хүсэлтээ та чөлөөтэй ирүүлнэ үү
VFS Global - н дата мэдээлэл хадгалах ажилтан:
 
И-мэйл:
DPO@vfsglobal.com
Хаяг:
Дэлхийн Дата хамгааллын ажилтан
VF Services UK Limited,
3-р давхар
66-р Вилсон гудамж
Лондон
EC2A 2BT
Их Британы нэгдсэн вант улс