Хэрэглэгчийн сэтгэгдэл

VFS Global-н багийнхан дэлхийн чанарт нийцсэн үйлчилгээг үзүүлэхийг хичээдэг. Иймээс бид таны саналыг хүлээн авч анхаарлаа хандуулан ажилладаг.

Гомдол

Хэрэв Та:

ИБУИНВУ-ийн Виз болон Цагаачлалын алба (UKVI)-ны талаар;

  • VFS Global (UK Визний мэдүүлэг хүлээн авах төвийг ажиллуулж буй); эсвэл
  • UKVI-ийн Олон улсын үйлчилгээний лавлах төвийн үйлчилгээний талаар гомдол гаргах бол.
  •  

    UKVI-ын гомдолын хуудас руу хандаж хэрхэн UKVI-д гомдол гаргах тухай мэдээлэл болон цахимаар мэдүүлэх маягттай танилцана уу.