VFS Глобалын күүки

Cookie гэж юу вэ?

Күүки гэдэг нь хэрэглэгч VFS Глобал вэбсайт/вэбсайтуудад зочлох үед хэрэглэгчийн систем эсвэл интернетийн төхөөрөмж дээр хадгалагдаж үлдэж болох файлууд эсвэл хэсэг мэдээлэл юм. VFS Глобал нь вэбсайтыг/вэбсайтуудыг ашиглахад хялбар ба хэрэглэгчийн сэтгэл ханамжийг улам сайжруулах зорилгоор куукийг ашигладаг. VFS Глобал нь энэ мэдээллээс хэрэглэгчийг хувь хүний хувьд таних боломжгүй. Күүки нь санамсаргүйгээр үүсгэсэн шошгыг ашиглан хувь хүн хэрэглэгчийг биш, харин таны ашиглаж байгаа компьютер эсвэл мобайл төхөөрөмжийг таних юм.

VFS нь cookie - г хэрхэн ашигладаг вэ?

VFS Global - н вэбсайтыг гүйцэт ашиглахыг хүсвэл та cookie - г зөвшөөрөх ёстой. VFS Global нь cookie - г таны хэрэглээний түүхийг улам сайжруулахын төлөө ашигладаг. VFS Global - н вэбсайт нь cookie - ний хэрэглээгээр дамжуулан тодорхой боломжуудыг олгож байдаг.

Cookie нь вэб хэрэглэгчдэд тусалдаг бөгөөд тэдний нэвтрэн орсон төлөвийг хэвээр нь хадгалдаг

Ихэнх cookie - д "session cookie" гэж байдаг бөгөөд энэ нь тухайн мэдүүлэгч/хэрэглэгч нь вэбсайтаас гарах үед тухайн вэб хэрэглэгчийн хард дискнээс автоматаар устгагдахыг хэлнэ. Гэсэн хэдий ч "persistent cookie" нь манай вэбсайтад олон удаа нэвтэрсэн тохиолдолд хадгалагдан үлдэх болно.

VFS Global - н вэбсайтыг хэрэглэгч VFS Global болон түүний салбар компани, хамтран ажиллагч бизнесийн түншүүд, агентлагууд, салбар нэгжүүд мөн үйлчлүүлэгчдийн хуудсыг VFS Global удирддаггүй. Хэрэглэгч салбар компани, хамтран ажиллагч бизнесийн түншүүд, агентлагууд, салбар нэгжүүд мөн үйлчлүүлэгч зэрэг олон төрлийн cookie - г хэрэглэгчийн компьютер/интернэтэд холбогддог төхөөрөмж зэрэгт байрлуулж болох бөгөөд баталгаажуулах шаардлагатай.

Хэрэглэгч VFS Global - н вэбсайт руу нэвтэрсэн л бол тухайн хэрэглэгч нь VFS Global - н cookie - г хэрэглэхийг зөвшөөрч байна гэсэн үг. Хэрэв хэрэглэгч cookie - н хэрэглээг хүлээн зөвшөөрөхгүй бол VFS Global - н вэбсайт руу нэвтрэхгүй байх хэрэгтэй. Хэрэв cookie - г идэвхгүй болговол тухайн хэрэглэгчийн хэрэглээний түүхэнд нөлөөлж болзошгүй.

VFS Global - aac cookie - г хэрхэн тохируула болон гаргах вэ?

Хэрэглэгч нь cookie - г устгах юмуу түгжих боломжтой байдаг. Гэвч хэрэв cookie - г устгавал вэбсайт дээрх тухайн хэрэглэгчийн хэрэглээний түүхэнд нөлөөлж болзошгүйг анхаарна уу.

Та VFS - н cookie - ний илүү олон төрлийн жагсаалтыг харах мөн тэдгээрийг хэрхэн тохируулах зэрэг мэдээллийг олж авах боломжтой.