Бидэнтэй холбоо барих

Таны визний мэдүүлэгтэй холбоотой тусламж

VFS Глобал нь визний мэдүүлгийн талаар олон нийтэд зөвлөгөө өгөхгүй гэдгийг анхаарна уу. Та утсаар эсвэл имэйлээр (төлбөр гарч болзошгүй) Их Британийн Виз болон цагаачлалын албанд шууд хандах хэрэгтэй.

Үйлчлүүлэгчдийн сэтгэл ханамж ба санал хүсэлт

VFS Глобал нь дэлхийн түвшний үйлчилгээ хүргэхийг эрмэлздэг. Үүнд хүрэхийн тулд VFS Глобал нь үйлчлүүлэгчдээс авсан санал бодлыг ихээхэн үнэлдэг. Бүх хүлээн авсан санал хүсэлтийг бид анхааралтай судлана гэдэгт та итгэлтэй байж болно.