သင်နှင့် အတူ ယူလာရန်

သင်၏ ဗီဇာ လျှောက်ရေး စင်တာ ရက်ချိန်းမှာ သင်နှင့် အတူ ယူလာရမည့် စာရွက်စာတမ်းများကို ဤစာရင်းနှင့် တိုက်ကြည့်ပါ။

 1. သင်၏ ရက်ချိန်း အသေးစိတ်များကို အတည်ပြုထားသည့် အီမေးလ်ကို ပရင့်ထုတ်ယူပါ

  Gov.uk ထံမှ ရရှိခဲ့သော

 2. သက်တမ်း ရှိသည့် နိုင်ငံကူးလက်မှတ် သို့မဟုတ် ခရီးသွား စာရွက်စာတမ်း

  နှစ်ဖက် ဗလာဖြစ်နေသည့် အနည်းဆုံး စာ1 မျက်နှင့်အတူ

 3. သင် ရေးဖြည့်ပြီးသွားသည့် ဗီဇာ လျှောက်လွှာ ပုံစံကို ပရင့်ထုတ်ယူပါ

  ဗီဇာ လျှောက်ရေး စင်တာမှာ ယင်းပုံစံထဲတွင် လက်ဖြင့် အသေးအမွှား မွမ်းမံမှုများကိုသာ လက်ခံပါမည်။

 4. ပံ့ပိုးရေး စာရွာ်စာတမ်းများ အားလုံး

  သင့်မှ ပေးရမည့် စာရွက်စာတမ်းများ အတွက် သင့်ဗီဇာ အမျိုးအစားဆိုင်ရာ UKVI လမ်းညွှန်မှုများကို ရည်ညွှန်းပါ။

  စာရွက်စာတမ်းများကို ပံ့ပိုးရေး စာရွက်စာတမ်းများ ဆိုင်ရာ လမ်းညွှန်မှုများနှင့်အညီ ဆိုက်တူရန်၊ စီပေးရန်နှင့် ခွဲခြားပေးရန် လိုအပ်ပါသည်

  သင်၏ လျှောက်လွှာကို ဗီဇာ လျှောက်ရေး စင်တာမှာ တင်သွင်းလိုက်သည့် နောက်မှာ သင်သည် စာရွက်စာတမ်းများကို ရှေ့ဆက်ပြီး တင်သွင်း မရနိုင်တော့ပါ။

  သင် သို့မဟုတ် သင့်အား ထောက်ပံ့ပေးသူက သင်၏ နေထိုင်ရေး ဗီဇာ လျှောက်လွှာကို ပံ့ပိုးရေး စာရွက်စာတမ်းများနှင့်အတူ အောက်ပါ ယူကေ လိပ်စာသို့ ပို့ရပါမည်။


  Settlement Applications

  International Operations and Visas

  PO Box 5852

  Sheffield

  United Kingdom

  S11 0FX


  အထက်ပါ လိပ်စာသို့ စာရွက်စာတမ်း တစ်ခုခုကို မပို့မီ၊ သင် အသုံးပြုလိုသည့် ဆက်သား ကုမ္ပဏီသည် ယူကေ ထဲရှိ စာတိုက်သေတ္တာ (PO) သို့ ပို့ပေးနိုင်ကြောင်း သေချာရန် စုံစမ်းကြည့်ပါ။

 5. သင်သည် သင်၏ တွေ့ဆုံပွဲအတွက် အွန်လိုင်းမှာ ကြိုတင် မှတ်ပုံတင်ခဲ့သည် ဆိုလျှင်

  သင်၏ မှတ်ပုံတင်မှု အသေးစိတ်များကို ပရင့်ထုတ်ယူပါ။  ယခု ကြိုတင်-မှတ်ပုံတင်ပါ

 1. သင်သည် ဇီတတိုင်းထွာမှုများမှ ကင်းလွတ်ခွင့် ရထားလျှင်-

  ယူကေ ဗီဇာနှင့် လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေး လမ်းညွှန်ချက်များ နှင့်အညီ၊ မကြာမီက ဓာတ်ပုံ။

 2. သင်သည် သင် လျှောက်လွှာ တင်နေသည့် နိုင်ငံ၏ နိုင်ငံသား မဟုတ်လျှင်

  သင် လျှောက်လွှာ တင်နေသည့် နိုင်ငံထဲတွင် သင့်အား နေထိုင်ခွင့်ပြုသည့် အထောက်အထား။

 3. သင်သည် မှီခိုသူအဖြစ် လျှောက်နေလျှင်

  သင်၏ ထောက်ပံ့ပေးသူ၏ ယူကေ နိုင်ငံမှာ နေထိုင်ခွင့် အထောက်အထား

နောက်ထပ် ဝန်ဆောင်မှုများ

အခြားသူတို့ ထည့်စဉ်းစားခဲ့ကြသည်မှာ