သင် လာတွေမည့် နေ့တွင်

ဗီဇာ လျှောက်ရေး စင်တာမှာ ဖြစ်ပျက်မည့် အရာများ

  • သင်သည် သင်၏ ဗီဇာ လျှောက်လွှာ အတွက် ရက်ချိန်းကို ကိုယ်တိုင် တက်ရပါမည်။ သင်သည် သင့်ကိုယ်စား တစ်ဦးဦးကို စေလွှတ် မရနိုင်ပါ။
  • အနည်းဆုံး 15 မိနစ် အချိန်စောပြီး အရောက်လာပါ
  • သင့်ဗီဇာ လျှောက်လွှာ၏ မိတ္တူကို ပရင့်ထုတ်ထားသည်ကို လည်းကောင်း၊ သက်တမ်း ရှိသေးလျက် နှစ်ဖက် ဗလာဖြစ်နေသည့် အနည်းဆုံး စာ 1 မျက်ရှိ နိုင်ငံကူးလက်မှတ် သို့မဟုတ် ခရီးသွား စာရွက်စာတမ်းကို လည်းကောင်း သင်နှင့်အတူ ယူဆောင်လာပါ။
  • ပံ့ပိုးရေး စာရွက် စာတမ်းများ အားလုံး (မူရင်း နှင့် မိတ္တူများ) ယူလာပါ
  • စင်တာတွင် သင်သည် သင်၏ လက်ဗွေများ နှင့် ဓာတ်ပုံများကိုပါ ပေးရန် လိုပါမည်။ ၎င်းကို ဇီဝတိုင်းထွာမှု အချက်အလက်များ စုစည်းမှုဟု ခေါ်ပါသည်။ ဒီဂျီတယ် လက်ဗွေ စကင်နာက သင်၏ လက်ချောင်း 10 ချောင်းစလုံး၏ ပုံများကို ရယူပြီး ဒီဂျီတယ် ဓာတ်ပုံကိုပါ ရယူပါမည်။ ဒီဂျီတယ် လက်ဗွေ စကင်နာသည် မှင်များ၊ အရည်များ သို့မဟုတ် ဓာတုပစ္စည်းများကို အသုံးမပြုဘဲ သင်၏ အရေပြားကို မှတ်သားခြင်း မပြုလုပ်ပါ။
  • သင်၏ ဒီဂျီတယ် ဓာတ်ပုံကို မျက်နှာအပြည့်၊ နေကာ သို့မဟုတ် အရောင်ပါသည့် မျက်မှန်များ မပါဘဲ သို့မဟုတ် ဘာသာရေး သို့မဟုတ် ဆေးကုသမှုကြောင့် ဝတ်ဆင်ထားခြင်း မဟုတ်သည်မှလွဲပြီး ခေါင်းကို ခြုံမထားဘဲ ရိုက်ယူပါသည်။ မျက်လုံးများရှေ့တွင် ဆံပင်များ မပါရှိစေဘဲ သင်၏ မျက်နှာကို ပြတ်သားစွာ မြင်ရရန် လိုအပ်ပါသည်။
  • သင်၏ လက်ခံနိုင်သည့် လက်ဗွေများကို ပေးနိုင်စွမ်းအပေါ်အကျိုးသက်ရောက်နိုင်သည့် သင့် လက်ဗွေများအား တနည်းနည်းဖြင့် အလှပြင်ဆင်ထားခြင်း၊ ပြတ်ရှထားခြင်း၊ ပွန်းပဲ့မှု သို့မဟုတ် အခြား အမှတ်အသားများ မရှိကြောင်း သေချာပါစေ၊။
  • သင်သည် အသက် 5 နှစ်အောက် ကလေးအတွက် ဗီဇာ လျှောက်လျှင်၊ သူတို့သည်ပါ ရက်ချိန်းကို တက်ရောက်ရန် လိုအပ်သော်လည်း၊ သူတို့၏ လက်ဗွေများကို ပေးရန် မလိုအပ်ပါ။
  • အသက် 18 နှစ် မပြည့်သေးသည့် ကလေးများကို သက်ကြီးတစ်ဦး လိုက်ပါပေးရန် လိုအပ်သည် ဖြစ်ပြီး ထိုသူမှာ VFS Global ဝန်ထမ်း မဖြစ်နိုင်ပါ။

 

ဇီဝ အချက်အလက်များ မရှိလျှင်၊ သင်၏ ဗီဇာကို စီမံဆောင်ရွက် မပေးနိုင်ပါ။