ဗီဇာ လျှောက်လွှာ အတွက် ပံ့ပိုးရေး စာရွက်စာတမ်းများ

Tier 1၊ 2၊ 4 နှင့် 5 ပုံမှန် ဗီဇာအတွက် လျှောက်ကြသည့် သုံးစွဲကြသူတို့မှ တင်သွင်းရန် စာရွက်စာတမ်းများ အားလုံးကို ဗီဇာ လျှောက်ရေး စင်တာ (VAC) တွင် စကင် လုပ်ယူပြီး အီလက်ထရွန်းနစ် နည်းဖြင့် UKVI သို့ ပို့ပါသည်။

ယင်းလုပ်ငန်းစဉ် အသစ်ကြောင့် သင်သည် လျှောက်ထားသည့် လုပ်ငန်းစဉ် အတွင်းမှာ သင်၏ ပံ့ပိုးရေး စာရွက်စာတမ်းများကို သင့်ထံတွင် ထားရှိခွင့် ရလာပါသည်။ ဖြစ်နိုင်ပါက၊ ဗီဇာ လျှောက်ရေး စင်တာတွင် စကင် လုပ်ပြီးသည့်နှင့် သင်၏ စာရွက်စာတမ်းများကို သင့်ထံသို့ ပြန်ပို့ပေးပါမည်။

သင်သည် သင်ကိုယ်တိုင် ပြုလုပ်ယူခဲ့သည့် မိတ္တူများကို တင်သွင်း နိုင်သော်လည်း ၎င်းတို့မှာ ပြတ်သား ရှင်းလင်းရန် လိုအပ်ပါသည်။

VAC တွင် ကြန့်ကြာမှုကို ရှောင်ရှားရန် သုံးစွဲကြသူတို့သည် အောက်ပါ လမ်းညွှန်ချက်များကို လိုက်နာကြရပါမည်-

  1. မိတ္တူများကို တင်သွင်း၍ ရနိုင်သော်လည်း ၎င်းတို့မှာ ပြတ်သား ရှင်းလင်းရန် လိုအပ်ပါသည်။

  2. စာရွက်စာတမ်း အားလုံးတို့မှာ A4 ဆိုက် ဖြစ်ရပါမည်။

  3. A4 ထက် သေး သို့မဟုတ် ကြီးသည့် စာရွက်စာတမ်း အားလုံးတို့ကို A4 စာရွက်ပေါ်တွင် ပြန်ပြီး ပုံမိတ္တူ ကူးပေးရပါမည်။ ယင်းထဲတွင် ယခင် နိုင်ငံကူးလက်မှတ်များနှင့် ဓာတ်ပုံများ အကျုံးဝင်ပါသည်။

  4. စာရွက်စာတမ်း အားလုံးတို့ကို မတင်သွင်းမီ ညှပ်များ၊ ပင်များ သို့မဟုတ် မျှော့ကုပ်များမှ လွတ်ကင်းရပါမည်။

  5. စုပ်ပဲ့၊ ကြေမွ သို့မဟုတ် ခေါက်ရာများသည့် စာရွက်စာတမ်းမျာကို လက်မခံနိုင်ပါ။ သို့ဖြစ်၍ ၎င်းတို့ကို မတင်သွင်းမီ A4 ဆိုက် မိတ္တူ ပြုလုပ်ထားရန် လိုအပ်ပါသည်။

  6. စာရွက်စာတမ်းများကို ပလပ်စတစ် လောင်းမထားရပါ

သင်သည် သင်၏ လျှောက်လွှာနှင့်အတူ တင်သွင်းလိုသည့် စာရွက်စာတမ်းများကို ခွဲခြားပေးရန် လိုအပ်သည်။

ခွဲခြားရေး ဘားကုဒ် စာရွက်စာတမ်းကို ဒေါင်းလုဒ် လုပ်ပြီး ပရင့်ထုတ်ထားပါ။ ၎င်းသည် စာရွက်စာတမ်း တစ်ခုစီအတွက် ခွဲခြားရေး ဘားကုဒ်ကို စီစဉ်ပေးသည်။ ၎င်းသည် မှန်ကန်သည့် စာရွက်စာတမ်းများကို စာရင်း လုပ်ပေးပါသေးသည်။

ခွဲခြားရေး ဘားကုဒ် စာရွက်စာတမ်းကို ဒေါင်းလုဒ် လုပ်ပါ။

နောက်ထပ် ဝန်ဆောင်မှုများ

အခြားသူတို့ ထည့်စဉ်းစားခဲ့ကြသည်မှာ