ယူကေ ဗီဇာ လျှောက်ရေး စင်တာများ

မည္သည္႔ ဗီဇာရုံးဌာနတြင္ သင္ေရြးခ်ယ္ထားေသာ္ ၀န္ေဆာင္မူရရွိမူ ရွိမရွိ စုံစမ္းပါ။

x

တည်နေရာများ

သင်၏ ဗီဇာ လျှောက်ရေး စင်တာကို ရှာကြည့်ပါ

တည်နေရာ
အလုပ်ချိန် နာရီများ

မလာရောက်မီ

သင်နှင့် အတူ ယူလာရန်

သင်သည် ရေးဖြည့်ပြီး ဗီဇာ လျှောက်လွှာနှင့် ပံ့ပိုးရေး စာရွက်စာတမ်း အားလုံးကို သင်နှင့်အတူ ယူဆောင်လာရမည်။

သင် လာတွေမည့် နေ့တွင်

သင်၏ ရက်ချိန်း အတွက် သွားသည့် နေ့မှာ၊ ဗီဇာ လျှောက်ရေး စင်တာသို့ 15 မိနစ် စောပြီး အရောက်လာပါ။ သင်၏ ရက်ချိန်းစာနှင့် လျှောက်လွှာ တစ်စုံလုံးနှင့် သင်၏ နိုင်ငံကူး လက်မှတ်ကို ယူဆောင်လာပါ။ သင်၏ နိုင်ငံကူးလက်မှတ် သို့မဟုတ် ခရီးသွား စာရွက်စာတမ်းမှာ သက်တမ်းရှိသေးလျက် ဖက်နှစ်ဖက် ဗလာဖြစ်နေသည့် စာမျက်နှာ ရှိရပါမည်။