ကျွန်ုပ်တို့ အကြောင်း

ကျွန်ုပ်တို့ အကြောင်း။

VFS Global သည် ယူနိုင်တက်ကင်းဒမ်း (ယူကေ) သို့ လာရန် ဗီဇာ လျှောက်ကြသူများကို ပံ့ပပေးရန် ယူကေ ဗီဇာနှင့် လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပူးပေါင်း လုပ်ကိုင်နေသည့် စီးပွားရေး ကုမ္ပဏီ ဖြစ်ပါသည်။

VFS Global လုပ်ကိုပေးသည်မှာ ဘာလဲ။

VFS Global သည် ယူကေ ဗီဇာနှင့် လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေး အတွက် သင်တို့က သင်တို့၏ ရေးဖြည့်ပြီး လျှောက်လွှာ ပုံစံ၊ ပံ့ပိုးရေး စာရွက်စာတမ်းများ နှင့် ဇီဝတိုင်းထွာမှု ဒေတာကို တင်သွင်းပေးနိုင်သည့် ဗီဇာ လျှောက်ရေး စင်တာများကို စီမံခန့်ခွဲပါသည်။

VFS Global သည် ဗီဇာ အတွက် လျှောက်မှုကို အတတ်နိုင်ဆုံး ရိုးရှင်းလျက် မြန်စေရန် ဝန်ဆောင်မှု တသီကြီးကိုလည်း စီမံပေးထားပါသေးသည်။ ယင်းဝန်ဆောင်မှုများထဲ ပါဝင်ကြသည်မှာ-

  • သင်၏ လျှောက်လွှာကို တင်သွင်းစဉ် သင် စိတ်ချ အေးချမ်းစေရန် လျှောက်လွှာနှင့် စာရွက်စာတမ်းများကို စစ်ကြည့်ပေးခြင်း
  • ဗီဇာကို သင့်အတွက် အဆင်ပြေသည့် အချိန်မှာ လျှောက်နိုင်ရန် ရက်ချိန်းမရှိဘဲ ဝင်လာနိုင်ခြင်း
  • သင်သည် ဗီဇာကို အလျင်စလို ရယူလိုလျှင် ဦးစားပေး ဗီဇာ ဝန်ဆောင်မှုများ
  • လျှောက်ရာတွင် သက်သောင့်သက်သာရှိလျက် အဆင်ပြေသည့် ပရီမီယံ ဧည့်ခန်းများ

ကျွန်တော် ဗီဇာ ရမည်ကို မည်သူက ဆုံးဖြတ်ပါသလဲ။

သင်၏ ဗီဇာ လျှောက်လွှာကို ဗီဇာနှင့် လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေး ဝန်ထမ်းများမှ စီမံဆောင်ရွက်လျက် ဆုံးဖြတ်ပေးကြမည်။ VFS Global နှင့် ၎င်း၏ ဝန်ထမ်းများက သင့် ဗီဇာ လျှောက်လွှာ၏ ရလဒ်ထဲ မည်သို့မှ မပါဝင်ကြပါ သို့မဟုတ် ဩဇာမပေးကြပါ။ VFS Global သည် သင်၏ ဗီဇာ လျှောက်လွှာကို မှန်ကန်စွာ ရေးဖြည့်ပေးလျက် တင်သွင်းဖြစ်ရေးကို အာမခံပေးမည့် ဝန်ဆောင်မှုများကိုသါ ပေးပါသည်။