درخواست ویزای بریتانیا

نحوه درخواست

درخواست ویزای خود را ارائه نمایید و خدمات ممتاز (Premium Services) مورد نظر خود را انتخاب کنید تا این روند ساده و آسان باشد.

مرکز درخواست ویزا

کسب اطلاعات در مورد ساعات‎ کاری، مکان‎ها، تسهیلات و خدمات در دسترس.

ثبت‎نام در VFS Global

با ثبت‎نام آنلاین در VFS Global، فرآیند درخواست ویزا را تسریع ببخشید.

اخبار

جدیدترین به ‎روزرسانی‎های درخواست‎ ویزای بریتانیا

مهاجرت - بریتانیا را کشور خود کنید
تعهد ما به مشتریان ما‎