ประเทศไทย

วันหยุดนักขัตฤกษ์

ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าประจำกรุงเทพและเชียงใหม่ จะปิดทำการตามวันนักขัตฤกษ์ในปี 2561 ดังนี้ :


วันที่ วัน วันหยุดประจำปี 2561
1 มกราคม วันจันทร์ วันขึ้นปีใหม่
30 มีนาคม วันศุกร์ กู้ดฟรายเดย์
2 เมษายน วันจันทร์ อีสเตอร์มันเดย์
13 เมษายน วันศุกร์ วันสงกรานต์ 
16 เมษายน วันจันทร์ วันสงกรานต์ (วันหยุดชดเชยวันเสาร์ ที่ 14 และวันอาทิตย์ที่ 15 เมษายน)
29 พฤษภาคม วันอังคาร วันวิสาขบูชา
27 กรกฎาคม วันศุกร์ วันอาสาฬหบูชา
30 กรกฎาคม วันจันทร์ วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร(วันหยุดชดเชยวันเสาร์  ที่ 28 กรกฎาคม)
13 สิงหาคม วันจันทร์ วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบรมราชินีนาถ (วันหยุดชดเชยวันเสาร์  ที่ 12 สิงหาคม)
23 ตุลาคม วันอังคาร วันปิยมหาราช
5 ธันวาคม วันพุธ วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ
พลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ
24 ธันวาคม วันจันทร์ วันคริสต์มาสอีฟ
25 ธันวาคม วันอังคาร วันคริสต์มาส
26 ธันวาคม วันพุธ วันบ๊อกซิ่งเดย์