ประเทศไทย

วีเอฟเอสโกลบอลเป็นผู้บริหารงานศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าสำหรับสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองแห่งสหราชอาณาจักร ซึ่งท่านสามารถยื่นแบบคำร้องขอวีซ่าที่กรอกเสร็จสมบูรณ์แล้ว พร้อมทั้งเอกสารประกอบและข้อมูลไบโอเมทริกซ์ กรุณาไปเยี่ยมชมที่หน้าเว็บศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าของเว็บไซต์นี้ ลิงค์สำหรับที่อยู่เว็บและที่ติดต่อของศูนย์รับคำร้องขอวีซ่า – คลิกที่นี้

Step 2 Before you decide to apply for a visa please make sure you familiarize yourself with the information on the visa subclass you are applying for. Quick Links to information on visa categories and other helpful information including Visa Fee, VFS Service Charge and Processing Time can be found on the Visa Wizard page on this website.

Step 3 Applicants should fill the Visa Application Form corresponding to the visa subclass under which they wish to lodge their application. Applicants can get the visa application form by visiting the nearest Australia Visa Application Centre or by downloading the forms from Applications and Forms.

VFS Global manages visa application centres for the UK Visa & Immigration here In Thailand , where you should submit your completed visa application form, supporting documents and biometric data. Please see the Visa application centre page on this website for VFS visa application centre address and contact details.

 • On demand mobile visa
 • Premium Lounge
 • Priority service
 • Super priority visa
 • Prime time appointment
 • Form filling
 • Application document check
 • Keep my passport when applyling
 • Courier return service
 • SMS service
 • On demand mobile visa บริการรับคำร้องขอวีซ่านอกสถานที่
 • Premium Lounge บริการห้องรับรองพิเศษ
 • Priority visa บริการขอวีซ่าแบบเร่งด่วน
 • Super priority visa บริการขอวีซ่าแบบเร่งด่วนพิเศษ
 • Prime time appointmentบริการนัดหมายนอกเวลาทำการ
 • Form fillingบริการกรอกใบคำร้องขอวีซ่าออนไลน์
 • Priority Visa Serviceบริการตรวจเช็คเอกสาร
 • Keep my passportบริการยื่นใบคำร้องขอวีซ่าโดยไม่ต้องส่งหนังสือเดินทางตัวจริง
 • Courier return service บริการจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์
 • SMS service บริการ SMS–ติดตามใบคำร้องขอวีซ่าของท่าน
  • ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าสหราชอาณาจักร กรุงเทพมหานครและเชียงใหม่ จะปิดทำการในวันเสาร์ที่ 12 สิงหาคม 2560 เนื่องจากเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบรมราชินีนาถ ถึงวันจันทร์ที่ 14 สิงหาคม 2560ในวันดังกล่าวท่านไม่สามารถทำการนัดหมายเพื่อยื่นใบคำร้องขอวีซ่าได้ รวมทั้งไม่สามารถรับหนังสือเดินทางคืนได้ ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าสหราชอาณาจักร กรุงเทพมหานครและเชียงใหม่ จะเปิดทำการปกติในวันอังคารที่ 15 สิงหาคม 2560
  • ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม : ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าสหราชอาณาจักรประจำกรุงเทพ ได้เปลี่ยนแปลงเวลายื่นใบคำร้องขอวีซ่าเป็นเวลา 08:30 ถึง 16:30 (วันจันทร์ถึงวันศุกร์ ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) และบริการนัดหมายนอกเวลาทำการในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ ช่วงเวลา 16:30 ถึง 17:30 ซึ่งมีค่าบริการเพิ่มเติม
  • ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าสหราชอาณาจักร กรุงเทพมหานครและเชียงใหม่ จะปิดทำการในวันเสาร์ที่ 19 และ 26 สิงหาคม 2560 ในวันดังกล่าวท่านไม่สามารถทำการนัดหมายเพื่อยื่นใบคำร้องขอวีซ่าได้ รวมทั้งไม่สามารถรับหนังสือเดินทางคืนได้ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าสหราชอาณาจักร
 • ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน : ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าสหราชอาณาจักรประจำกรุงเทพ จะมีการเปลี่ยนแปลงเวลาคืนหนังสือเดินทางและเอกสารเป็นเวลา 13:30 ถึง 16:00 (วันจันทร์ถึงวันศุกร์ ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)
 • คำร้องขอวีซ่าของผู้ยื่นขอวีซ่าที่ไม่ใช่พลเมืองยุโรป

  สืบเนื่องมาจากคำตัดสินของศาลฎีกา กระทรวงมหาดไทย สหราชอาณาจักร (Home Office) ได้หยุดพิจารณาคำร้องขอวีซ่าบางประเภทไว้ชั่วคราว โดยเฉพาะอย่างยิ่งคำร้องขอวีซ่า(ติดตาม/ถาวร)จากผู้ยื่นขอวีซ่าที่ไม่ใช่พลเมืองยุโรปโดยมีผู้รับรองสัญชาติบริติชที่มีรายได้ไม่ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำ เหตุผลในการหยุดพิจารณาครั้งนี้เพื่อให้กระทรวงมหาดไทยพิจารณาบทสรุปของคำตัดสินดังกล่าว สำหรับคำร้องขอวีซ่าประเภทอื่นๆ จะยังคงดำเนินการพิจารณาตามปกติ กฎการเข้าเมืองแห่งสหราชอาณาจักรนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงวันที่ 10 สิงหาคม ซึ่งมีผลต่อใบคำร้องที่มีการหยุดพิจารณา ใบคำร้องขอวีซ่าที่ได้มีการหยุดพิจารณาไว้นั้น จะถูกนำมาพิจารณาตามปกติตั้งแต่วันดังกล่าว

  ถ้าท่านมีคำถามเกี่ยวกับใบคำร้องขอวีซ่าของท่าน กรุณาติดต่อ สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองแห่งสหราชอาณาจักร

 • ตั้งแต่วันที่ 21 เมษายน 2560 นี้ ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าสหราชอาณาจักรประจำกรุงเทพขอแนะนำขั้นตอนการยื่นคำร้องขอวีซ่าเพื่อพำนักอาศัยถาวรรูปแบบใหม่ด้วยระบบสแกนเอกสารประกอบคำร้องขอวีซ่า และจะเริ่มใช้ระบบสแกนเอกสารเดียวกันนี้ที่ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าที่เชียงใหม่ในวันที่ 28 เมษายน 2560

  กรุณาตรวจสอบข้อมูลก่อนทำการยื่นคำร้องโดย คลิกที่นี่ เพื่อดูรายละเอียด
 • ตั้งแต่วันที่ 21 เมษายน 2560 นี้ ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าสหราชอาณาจักรประจำกรุงเทพขอแนะนำขั้นตอนการยื่นคำร้องขอวีซ่า Points Based System (PBS Tiers 1, 2, 4 & 5 รวมทั้งผู้ติดตาม) รูปแบบใหม่ด้วยระบบสแกนเอกสารประกอบคำร้องขอ วีซ่า และจะเริ่มใช้ระบบสแกนเอกสารเดียวกันนี้ที่ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าที่เชียงใหม่ในวันที่ 28 เมษายน 2560

  กรุณาตรวจสอบข้อมูลก่อนทำการยื่นคำร้องโดย คลิกที่นี่ เพื่อดูรายละเอียด
 • ขั้นตอนการยื่นขอวีซ่าสำหรับวีซ่าประเภทเปลี่ยนเครื่อง (Transit), ท่องเที่ยว, นักเรียนระยะสั้น (วีซ่า Tier 4 กรุณาดูข้อมูลด้านบน), วีซ่าแม่บ้าน (Domestic Worker) และ วีซ่าอื่นๆที่ไม่ใช่ระบบฐานคะแนนเพื่อพำนักอาศัยระยะสั้น ยังคงไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่า 2017/18 – สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองแห่งสหราชอาณาจักร ได้ประกาศค่าธรรมเนียมวีซ่าและค่าบริการเสริมใหม่
 • ผู้ยื่นคำร้องขอวีซ่าสามารถยื่นคำร้องขอวีซ่าได้ที่ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าสหราชอาณาจักรประจำเชียงใหม่ ซึ่งท่านไม่จำเป็นต้องเดินทางมายื่นคำร้องขอวีซ่าที่กรุงเทพอีก คลิกที่นี่เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
 • โปรดทราบ ผู้ยื่นคำร้องขอวีซ่าทุกท่าน ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 1 เมษายน 2560 ท่านสามารถรับหนังสือเดินทางคืนได้ด้วยตนเองหรือมีผู้รับแทน วันจันทร์ถึงวันศุกร์เท่านั้น ท่านไม่สามารถมารับหนังสือเดินทางคืนได้ในวันเสาร์
 • สำหรับท่านที่ไม่ต้องการเดินทางมารับหนังสือเดินทางและเอกสารด้วยตัวท่านเอง วีเอฟเอส มีบริการจัดส่งเอกสารที่รวดเร็ว ปลอดภัยและน่าเชื่อถือไว้บริการให้กับท่าน ข้อมูลเพิ่มเติม
 • บริการรับคำร้องขอวีซ่านอกสถานที่

  ตั้งแต่วันที่16 มีนาคม 2560 นี้ เราขอเสนอบริการรับคำร้องขอวีซ่านอกสถานที่ โดยท่านสามารถเลือกสถานที่ในการยื่นคำร้องขอวีซ่าที่ท่านต้องการได้ อาทิเช่น ที่บ้าน ที่ทำงาน หรือ สถานศึกษาต่างๆ ซึ่งบริการนี้เหมาะสำหรับผู้ยื่นคำร้องเป็นหมู่คณะ เนื่องจากสามารถทำการยื่นคำร้องขอวีซ่าและเก็บข้อมูลไบโอเมตริกซ์ได้ทั้งกลุ่มภายในวันเดียวกันจากสถานที่ที่ท่านได้กำหนดไว้ ทั้งนี้ท่านจะมั่นใจได้ว่าเจ้าหน้าที่วีเอฟเอสจะจัดส่งใบคำร้องขอวีซ่าที่พร้อมจะดำเนินการให้ทางสถานทูตอังกฤษพิจารณาต่อไป -ข้อมูลเพิ่มเติม
 • BEATthepeak campaign – ยื่นคำร้องขอวีซ่าวันนี้เพื่อเดินทางในอีก 3 เดือนข้างหน้า ข้อมูลเพิ่มเติม

บริการเพิ่มเติม

บริการเพิ่มเติมอื่นๆ...

เพิ่มเติม

การนัดหมาย

การนัดหมายเพื่อยื่นใบคำร้องขอวี ซ่าสหราชอาณาจักร

คลิกที่นี้

เพิ่มเติม

ระบบสแกนเอกสารประกอบคำร้องขอวีซ่าสหราชอาณาจักร ในประเทศไทยได้เริ่มขึ้นแล้ว

กรุณาตรวจสอบข้อมูลก่อนทำการยื่นคำร้องโดย คลิกที่นี่ เพื่อดูรายละเอียด

วันหยุดนักขัตฤกษ์

คลิกที่นี้

Our commitment to our customers

Read more
ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าสหราชอาณาจักร

สถานที่ที่ใกล้กับศูนย์รับคำร้องขอวีซ่า กรุณาเลือกสถานที่ที่ท่านอยู่ ณ ตอนนี้