ประเทศไทย

วีเอฟเอสโกลบอลเป็นผู้บริหารงานศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าสำหรับสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองแห่งสหราชอาณาจักร ซึ่งท่านสามารถยื่นแบบคำร้องขอวีซ่าที่กรอกเสร็จสมบูรณ์แล้ว พร้อมทั้งเอกสารประกอบและข้อมูลไบโอเมทริกซ์ กรุณาไปเยี่ยมชมที่หน้าเว็บศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าของเว็บไซต์นี้ ลิงค์สำหรับที่อยู่เว็บและที่ติดต่อของศูนย์รับคำร้องขอวีซ่า – คลิกที่นี้

Step 2 Before you decide to apply for a visa please make sure you familiarize yourself with the information on the visa subclass you are applying for. Quick Links to information on visa categories and other helpful information including Visa Fee, VFS Service Charge and Processing Time can be found on the Visa Wizard page on this website.

Step 3 Applicants should fill the Visa Application Form corresponding to the visa subclass under which they wish to lodge their application. Applicants can get the visa application form by visiting the nearest Australia Visa Application Centre or by downloading the forms from Applications and Forms.

VFS Global manages visa application centres for the UK Visa & Immigration here In Thailand , where you should submit your completed visa application form, supporting documents and biometric data. Please see the Visa application centre page on this website for VFS visa application centre address and contact details.

  • ผู้ยื่นคำร้องขอวีซ่าสามารถยื่นคำร้องขอวีซ่าได้ที่ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าสหราชอาณาจักรประจำเชียงใหม่ ซึ่งท่านไม่จำเป็นต้องเดินทางมายื่นคำร้องขอวีซ่าที่กรุงเทพอีก คลิกที่นี่เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
  • โปรดทราบ ผู้ยื่นคำร้องขอวีซ่าทุกท่าน ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 1 เมษายน 2560 ท่านสามารถรับหนังสือเดินทางคืนได้ด้วยตนเองหรือมีผู้รับแทน วันจันทร์ถึงวันศุกร์เท่านั้น ท่านไม่สามารถมารับหนังสือเดินทางคืนได้ในวันเสาร์
  • สำหรับท่านที่ไม่ต้องการเดินทางมารับหนังสือเดินทางและเอกสารด้วยตัวท่านเอง วีเอฟเอส มีบริการจัดส่งเอกสารที่รวดเร็ว ปลอดภัยและน่าเชื่อถือไว้บริการให้กับท่าน ข้อมูลเพิ่มเติม
  • ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าแห่งสหราชอาณาจักรประจำกรุงเทพฯ และ เชียงใหม่ จะปิดทำการในวันพฤหัสบดีที่ 13 ถึงวันจันทร์ที่ 17 เมษายน 2560 เนื่องจากเป็นวันสงกรานต์ วันกู้ดฟรายเดย์ และวันอีสเตอร์มันเดย์ ในวันดังกล่าวท่านไม่สามารถทำการนัดหมายเพื่อยื่นใบคำร้องขอวีซ่าได้ รวมทั้งไม่สามารถรับหนังสือเดินทางคืนได้ ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าสหราชอาณาจักร จะเปิดทำการปกติในวันอังคารที่ 18 เมษายน 2560
  • คำร้องขอวีซ่าของผู้ยื่นขอวีซ่าที่ไม่ใช่พลเมืองยุโรป
    สืบเนื่องมาจากคำตัดสินของศาลฎีกา กระทรวงมหาดไทย สหราชอาณาจักร (Home Office) ได้หยุดพิจารณาคำร้องขอวีซ่าบางประเภทไว้ชั่วคราว โดยเฉพาะอย่างยิ่งคำร้องขอวีซ่า(ติดตาม/ถาวร)จากผู้ยื่นขอวีซ่าที่ไม่ใช่พลเมืองยุโรปโดยมีผู้รับรองสัญชาติบริติชที่มีรายได้ไม่ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำ เหตุผลในการหยุดพิจารณาครั้งนี้เพื่อให้กระทรวงมหาดไทยพิจารณาบทสรุปของคำตัดสินดังกล่าว สำหรับคำร้องขอวีซ่าประเภทอื่นๆ จะยังคงดำเนินการพิจารณาตามปกติ
  • BEATthepeak campaign – ยื่นคำร้องขอวีซ่าวันนี้เพื่อเดินทางในอีก 3 เดือนข้างหน้า ข้อมูลเพิ่มเติม

การนัดหมาย

การนัดหมายเพื่อยื่นใบคำร้องขอวี
ซ่าสหราชอาณาจักร

คลิกที่นี้

บริการเพิ่มเติม

บริการเพิ่มเติมอื่นๆ...

เพิ่มเติม

Our commitment to our customers

Read more
ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าสหราชอาณาจักร

สถานที่ที่ใกล้กับศูนย์รับคำร้องขอวีซ่า กรุณาเลือกสถานที่ที่ท่านอยู่ ณ ตอนนี้

-------------------------------------------------------------------
วันหยุดนักขัตฤกษ์
คลิกที่นี้