ประเทศไทย

คำถามที่พบบ่อย

  คำตอบที่เป็นประโยชน์สำหรับคำถามที่เกี่ยวกับการขอนัดหมายเพื่อยื่นคำร้องขอเป็นพลเมืองอังกฤษ นอกสหราชอาณาจักร

 • หลังจากที่ได้ดำเนินการนัดหมายเพื่อการขอสัญชาตินอกสหราชอาณาจักรแล้วนั้น จะมีสิทธิได้เงินคืนหรือไม่?

  ไม่ได้ เมื่อผู้สมัครได้ดำเนินการนัดหมายแล้ว ดังนี้ ท่านจะไม่สามารถขอรับเงินคืนจากการขอสัญชาติทางออนไลน์ได้ ท่านต้องยกเลิกการนัดหมายเพื่อที่จะได้รับเงินคืนตามที่ท่านได้ดำเนินการขอนัดหมายทางออนไลน์ หรือ ดำเนินการขอเงินคืนสำหรับการขอนัดหมายที่ได้ขอนัดไว้ที่ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าฯ

 • จะเปลี่ยนสถานที่ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าฯ ในการทำแสกนลายนิ้วมือหรือไบโอเมตริกส์สำหรับการขอสัญชาตินอก สหราชอาณาจักรได้อย่างไร ?

  ท่านต้องล็อกอินโดยใช้รหัสที่ลงทะเบียน แล้วคลิกที่เว็บเชื่อมโยง “บริหารจัดการบัญชีของฉัน” (Manage My Account) ซึ่งจะทำให้ท่านสามารถเปลี่ยนแปลงประเทศหรือถิ่นที่อยู่และศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าฯ ที่ท่านต้องการได้ ทางเลือกนี้จะอนุญาตให้ท่านกรอกใบคำร้องใหม่โดยการใช้รหัสเดิม แต่เป็นการขอในสถานที่ที่ต่างกัน

  ใบคำร้องใหม่ที่ได้สร้างขึ้นหลังการเปลี่ยนแปลงเท่านั้นที่จะเป็นคำร้องสำหรับศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าฯ แห่งใหม่และในอีกประเทศหนึ่ง ใบคำร้องในปัจจุบันจะไม่ได้รับผลกระทบแต่อย่างใด

 • จะสามารถปรับเปลี่ยนตารางเวลานัดหมายหรือขอยกเลิกการนัดหมายเพื่อการขอสัญชาตินอกสหราชอาณาจักรได้อย่างไร ?

  ท่านต้องล็อกอินโดยใช้รหัสที่ลงทะเบียน แล้วคลิกที่เว็บเชื่อมโยง “บริหารจัดการบัญชีของฉัน” (My Application” แล้วเลือกหัวข้อ “การปรับเปลี่ยนตารางเวลานัดหมาย” (Re-schedule Appointment) จากเมนู “เว็บเชื่อมโยงรวดเร็ว” (Quick Link)

  ท่านสามารถปรับเปลี่ยนหรือยกเลิกการนัดหมายของท่านในขณะเวลาใดก็ได้อย่างน้อย 24 ชั่วโมงก่อนถึงกำหนดเวลาที่ท่านได้ดำเนินการนัดหมายไว้

 • เอฟเอสโกลบอลทำอะไรบ้าง?

  วีเอฟเอสโกลบอลดำเนินการบริหารจัดการศูนย์รับคำขอวีซ่าสำหรับวีซ่าเพื่อเดินทางเข้าประเทศสหราชอาณาจักรและเรื่องที่เกี่ยวกับคนเข้าเมือง  ท่านควรยื่นแบบคำขอวีซ่าที่กรอกข้อความสมบูรณ์ครบถ้วน หนังสือเดินทาง เอกสารประกอบ และข้อมูลชีวมาตร (ไบโอเมตริก) ที่ศูนย์รับคำขอวีซ่านี้

   

 • ใครเป็นผู้ตัดสินใจพิจารณาว่าจะออกวีซ่าให้หรือไม่?

  ใบคำร้องขอวีซ่าของท่านจะผ่านกระบวนการพิจารณาและตัดสินใจโดยเจ้าหน้าที่แผนกวีซ่าและคนเข้าเมืองแห่งสหราชอาณาจักร  วีเอฟเอสโกลบอลมิได้มีส่วนใดๆ หรือมีอำนาจใดๆ ในการพิจารณาคำขอวีซ่าของท่านทั้งสิ้น

  วีเอฟเอสโกลบอลหรือเจ้าหน้าที่ของวีเอฟเอสโกลบอลจะมิได้รับอนุญาตให้คำปรึกษา/คำแนะนำเกี่ยวกับประเภทหรือให้ความเห็นเกี่ยวกับเอกสารและระยะเวลาวีซ่าที่ออก

 • จะชำระค่าธรรมเนียมวีซ่าได้อย่างไร?

  ท่านสามารถชำระค่าธรรมเนียมคำขอวีซ่าได้ทางออนไลน์เท่านั้น

 • หากต้องการยื่นคำร้องที่ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าสหราชอาณาจักรประจำเชียงใหม่ จะสามารถชำระค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมได้อย่างไร?

  ผู้ยื่นคำขอวีซ่าที่เลือกจะยื่นใบคำร้องขอวีซ่าที่ศูนย์รับคำขอวีซ่าสหราชอาณาจักรประจำเชียงใหม่จำเป็นต้องเสียค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม ซึ่งสามารถชำระผ่านระบบออนไลน์ของเว็บไซต์ visa4uk ในเวลาเดียวกับที่ท่านต้องชำระค่าธรรมเนียมวีซ่า คลิกที่นี่เพื่อทำการชำระ

 • หากต้องการใช้บริการแบบเร่งด่วนที่ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าสหราชอาณาจักร ประจำเชียงใหม่ จะใช้ระยะพิจารณานานเท่าไหร่

  ระยะเวลาพิจารณาใบคำร้องแบบเร่งด่วนสำหรับผู้ที่ยื่นใบคำร้องที่ที่ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าสหราชอาณาจักรประจำเชียงใหม่ใช้เวลาพิจารณา 5 วันทำการ

 • ต้องการขอเงินค่าธรรมเนียมคืน ต้องทำอย่างไรบ้าง ?

  กรุณาอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่นี้

 • จะต้องยื่นข้อมูลไบโอเมตริกส์ ที่ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าของวีเอฟเอสโกลบอลหรือไม่?

  เมื่อท่านไปที่ศูนย์รับคำขอวีซ่า ท่านจะต้องให้ข้อมูลชีวมาตรของท่าน

  ซึ่งรวมถึงรูปถ่ายหนึ่งรูปและภาพสแกนระบบดิจิตอลลายนิ้วมือของท่าน ถ้าท่านได้รับบาดเจ็บที่นิ้วมือเป็นการชั่วคราว โปรดรอจนกว่าอาการบาดเจ็บจะหายก่อนวันนัดหมายของท่าน ท่านควรลบลายสัก (เฮนนา) ใดๆ ที่ปลายนิ้วมือของท่านด้วย หรือปล่อยให้ลายสักนั้นหายไปเอง เพราะการที่มีลายสักบนนิ้วมือย่อมจะทำให้เราไม่สามารถเก็บข้อมูลการสแกนได้ชัดเจน

 • เด็กควรไปที่ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าเพื่อยื่นขอวีซ่าหรือไม่?

  ผู้ยื่นคำขอทุกคนต้องไปที่ศูนย์รับคำขอวีซ่าด้วยตนเอง เด็กเล็กที่มีอายุต่ำกว่า 5 ปีต้องไปปรากฎตัวที่ศูนย์ด้วย แต่ไม่ต้องให้ข้อมูลชีวมาตร (ไบโอเมตริก) ณ ตอนนี้ผู้ยื่นคำร้องขอวีซ่า ที่เป็นเด็กที่มีอายุน้อยกว่า 18 ปี ที่ต้องการยื่นใบคำร้องขอวีซ่า จำเป็นต้องมีผู้ปกครองหรือผู้ใหญ่ที่มีอำนาจพามายื่นใบคำร้อง ที่ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าสหราชอาณาจักรด้วย และผู้ใหญ่นี้จะต้องไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของวีเอฟเอส

 • จะสามารถยื่นใบคำขอร้องวีซ่าได้เมื่อใด?

  ผู้ยื่นคำขอสามารถยื่นขอวีซ่าได้ภายในกำหนดเวลา 3 เดือนก่อนวันเดินทางไปสหราชอาณาจักร  เราขอแนะนำว่าท่านไม่ควรยืนยันกำหนดการเดินทางของท่านจนกว่าท่านจะได้รับวีซ่าแล้วเท่านั้น

 • สิ่งที่ควรนำมาด้วย?

  เมื่อท่านมายื่นคำร้องขอวีซ่าตามเวลาที่ได้นัดหมาย ท่านควรเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้

  • หลักฐานยืนยันการนัดหมายของท่าน ( สามารถแสดงหลักฐานยืนยันการนัดหมายทางอีเมล์ หรือพิมพ์ใบนัดมาด้วย)
  • ใบเสร็จยืนยันการชำระค่าธรรมเนียมวีซ่าและใบเสร็จยืนยันการชำระค่าบริการวีเอฟเอส
  • หนังสือเดินทางหรือเอกสารเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ และมีหน้าว่างหน้าหลังอย่างน้อย 1 คู่
  • ถ่ายสำเนาหนังสือเดินทางหรือเอกสารเดินทางหน้าแรก เล่มปัจจุบัน 1 แผ่น
  •   สำหรับผู้ยื่นใบคำร้องขอวีซ่าที่ได้รับการยกเว้นการสแกนลายนิ้วมือ: จำเป็นต้องส่ง รูปถ่ายสีปัจจุบัน 1 ใบ มีขนาดเท่ากับหนังสือเดินทาง ( 45 × 35 มม ) ซึ่งต้องเป็นไปตามข้อกำหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับรูปถ่ายเพื่อการขอวีซ่า ของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองแห่งสหราชอาณาจักร (UKVI)
  • พิมพ์ใบคำร้องขอวีซ่าออนไลน์ของท่าน และลงนามพร้อมลงวันที่ให้ เรียบร้อย
  • หากท่านยื่นใบคำร้องขอวีซ่า แบบระบบบฐานคะแนน (Point Based System) กรุณากรอกแบบประเมินตัวเองด้วย ( self-assessment form) และลงนามพร้อมลงวันที่ให้ เรียบร้อย
  • ใบเสร็จยืนยันการชำระค่าธรรมเนียมของบริการเสริมต่างๆที่ท่านชำระทางออนไลน์
  • เอกสารอื่นๆที่ใช้ประกอบการยื่นใบคำร้องขอวีซ่าของท่าน (กรุณานำเอกสารของท่านออกจากแฟ้ม อย่างเช่น แฟ้มที่เป็นห่วง เนื่องจากไม่สามารถรับแฟ้มนี้เข้ามาร่วมพิจารณาได้)
  • แบบฟอร์มอื่นๆที่เกี่ยวข้องใช้ประกอบการยื่นใบคำร้องขอวีซ่าของท่าน
 • ต้องมีการสัมภาษณ์หรือไม่?

  ถ้าท่านยื่นใบคำร้องขอวีซ่านักเรียน Tier 4 ตามระบบบฐานคะแนน (Point Based System)  ท่านอาจจะต้องเข้ารับการสัมภาษณ์ซึ่งใช้เวลาสั้นๆ ในวันเดียวกันกับที่ท่านมายื่นใบคำร้องขอวีซ่าและสแกนลายนิ้วมือที่ศูนย์รับใบคำร้องขอวีซ่า เมื่อท่านทำการเลือกเวลานัดหมายระหว่างการกรอกข้อมูลในใบคำร้องออนไลน์ ท่านควรเลือกประเภทการนัดหมายภายใต้คำขอวีซ่านักเรียน Tier 4 (PBS Tier4)

  สำหรับคำขอวีซ่าประเภทอื่นที่มิใช่วีซ่านักเรียน Tier 4 สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองสหราชอาณาจักรจะเป็นผู้สัมภาษณ์ท่านหากสำนักงานฯ ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในระหว่างกระบวนการพิจารณาคำขอวีซ่าของท่าน ท่านอาจจำเป็นต้องเข้ารับการสัมภาษณ์ในวันที่ท่านเข้ามายื่นใบคำร้องขอวีซ่าที่ศูนย์รับใบคำร้องขอวีซ่า

 • จะใช้เวลาเท่าใดในกระบวนการพิจารณาคำขอวีซ่าโดยสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองสหราชอาณาจักร?

  เวลาในการพิจารณาคำขอวีซ่านี้จะขึ้นอยู่กับประเภทวีซ่าที่ท่านยื่นขอ อย่างไรก็ดี

  สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองสหราชอาณาจักรมุ่งหวังที่จะแจ้งผลการพิจารณาคำขอวีซ่าที่มิใช่การขอวีซ่าประเภทพำนักถาวรให้ได้ถึงร้อยละ 90 ภายในเวลา 15 วันทำการ

  สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองสหราชอาณาจักรไม่อาจรับประกันผลการพิจารณาหรือระยะเวลาที่จะใช้ในการพิจารณาได้

  และสำนักงานฯ ไม่สามารถรับประกันการส่งคืนหนังสือเดินทางและเอกสารต่างๆ ภายในกรอบเวลาใดได้

  ที่เป็นเช่นนี้เพราะคำขอวีซ่านั้นจะได้รับการประเมินพิจารณาเป็นรายบุคคล

  และสภาพการณ์ของแต่ละบุคคลย่อมหมายถึงว่าระยะเวลาที่ใช้ในกระบวนการพิจารณาอาจแตกต่างกัน

  และอาจใช้เวลานานในการพิจารณาตัดสินใจในแต่ละกรณี ฉะนั้น ท่านจึงต้องรอจนกว่าจะมีการพิจารณาคำขอวีซ่าของท่านเสร็จสิ้น

  เพราะวีเอฟเอสโกลบอลไม่มีอำนาจควบคุมในกระบวนการพิจารณาคำขอวีซ่าแต่อย่างใด

  ระยะเวลาในกระบวนการพิจารณาคำขอวีซ่าสำหรับวีซ่าประเภทพำนักถาวรนั้นจะอยู่ที่ร้อยละ 95 ภายใน 12 สัปดาห์

 • มีทางเป็นได้หรือไม่ที่คำขอวีซ่าจะสามารถพิจารณาได้เร็วกว่าปกติ?

  มี 2 ทางเลือกสำหรับการใช้บริการแบบเร่งด่วน:

  บริการขอวีซ่าแบบเร่งด่วนพิเศษ

  กรุณาตรวจสอบ คำแนะนำ ก่อนว่าบริการขอวีซ่าแบบเร่งด่วนพิเศษเหมาะสมกับท่านหรือไม่ เพราะเนื่องจากไม่สามารถใช้ได้กับทุกท่านและทุกประเภทวีซ่า การใช้บริการขอวีซ่าแบบเร่งด่วนพิเศษนั้น มิได้เป็นการรับรองว่าวีซ่าของ ท่านจะได้รับการอนุมัติ ท่านจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมายการตรวจคนเข้าเมือง ท่านไม่สามารถขอรับเงินคืนค่าบริการขอวีซ่าแบบเร่งด่วนพิเศษได้ หลังจากที่ผู้สมัครได้ทำการสแกนลายนิ้วมือเรียบร้อยแล้ว ไม่เสมอไปที่แผนกวีซ่าและสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองแห่งสหราชอาณาจักรอาณาจักร จะสามารถดำเนินการพิจารณาคำร้องภายใน 24 ชั่วโมงได้ ซึ่งในสถานการณ์ที่ไม่สามารถแจ้งผลตามกำหนดได้ ทางเราจะมีการแจ้งให้ทราบว่าท่านสามารถจะได้ รับผลการพิจารณาเมื่อใด และจะสามารถรับเงินคืนค่าบริการได้หรือไม่ ท่านไม่สามารถขอรับเงินคืนค่าบริการขอวีซ่าแบบเร่งด่วนพิเศษได้ ในกรณีที่คำร้องขอวีซ่าของท่านถูกปฏิเสธ ซึ่งการบริการขอวีซ่าแบบเร่งด่วนพิเศษนี้ มีค่าบริการเพิ่มเติม 919 ปอนด์ หรือ 42,274 บาท

  บริการขอวีซ่าแบบเร่งด่วน

  การบริการนี้จะอนุญาตให้ท่านชำระค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมสำหรับใบคำร้องขอวีซ่าพำนักไม่ถาวรของท่าน เพื่อนำใบคำร้องของท่านขึ้นมาพิจารณาก่อนใบคำร้องอื่น (แบบปกติ) โดยทั่วๆไปแล้วเราจะสามารถพิจารณาวีซ่าแบบเร่งด่วนได้ภายใน 3-5 วันทำการ ซึ่งแต่ละท่านต้องชำระค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมในราคา 8,464 บาท (ราคารวมภาษี) หรือ 184 ปอนด์ ทั้งนี้ท่านไม่สามารถใช้บริการขอวีซ่าแบบเร่งด่วนย้อนหลังได้ หากท่านได้ยื่นใบคำร้องขอวีซ่าไปแล้ว

  ข้อควรทราบ: ถ้าท่านเคยถูกปฏิเสธการออกวีซ่าไม่ว่าในประเทศใดประเทศหนึ่งดังต่อไปนี้ หรือท่านได้พำนักอยู่ในสหราชอาณาจักรเกินระยะเวลาที่กำหนดในวีซ่า หรือท่านเคยถูกขับ หรือเคยถูกร้องขอให้เดินทางออกนอกสหราชอาณาจักรมาก่อน กระบวนการพิจารณาคำขอวีซ่าของท่านนั้น ย่อมมีแนวโน้มว่าจะใช้เวลานานกว่าระยะเวลาพิจารณาคำขอวีซ่าที่ระบุข้างล่างนี้ และท่านจะไม่สามารถใช้บริการวีซ่าสิทธิพิเศษได้อีกด้วย

 • จะต้องเสียค่าใช้จ่ายเท่าใด?

  ค่าใช้จ่ายสำหรับบริการวีซ่าสิทธิพิเศษ คือ เงินเรียกเก็บเพิ่ม 8,464 บาท (รวมภาษีแล้ว)

  ระยะเวลาในกระบวนการพิจารณา

  การบริการนี้จะอนุญาตให้ท่านชำระค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมสำหรับใบคำร้องขอวีซ่าพำนักไม่ถาวรของท่าน เพื่อนำใบคำร้องของท่านขึ้นมาพิจารณาก่อนใบคำร้องอื่น (แบบปกติ) โดยทั่วๆไปแล้วเราจะสามารถพิจารณาวีซ่าแบบเร่งด่วนได้ภายใน 3-5 วันทำการ

  หมายเหตุสำคัญ: โดยการใช้บริการวีซ่าสิทธิพิเศษนี้ มิได้เป็นการรับประกันว่าคำขอวีซ่าของท่านจะประสบผลสำเร็จแต่อย่างใด ผู้ยื่นคำขอทุกคนต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อกำหนดของระเบียบของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองสหราชอาณาจักร นอกจากนี้ ค่าธรรมเนียมบริการวีซ่าสิทธิพิเศษนี้จะไม่มีการคืนให้ แม้ว่าวีซ่าจะถูกปฏิเสธ หรือในกรณีสภาพการณ์พิเศษ อาจใช้เวลาในการพิจารณานานกว่าระยะเวลาพิจารณาคำขอวีซ่าที่ระบุข้างต้น

 • จะรับเอกสารและหนังสือเดินทางคืนได้อย่างไร?

  ในการที่จะรับคืนเอกสารและหนังสือเดินทางของท่านนั้น ท่านต้องไปที่ศูนย์รับคำขอวีซ่าของวีเอฟเอสโกลบอล ซึ่งเป็นสถานที่ที่ท่านได้ยื่นเอกสารและหนังสือเดินทางไว้ กรุณานำใบเสร็จตัวจริงมารับหนังสือเดินทางและเอกสารด้วยทุกครั้ง ในกรณีที่ท่านทำใบเสร็จตัวจริงหาย กรุณานำใบแจ้งความเพื่อใช้รับหนังสือเดินทางแทนใบเสร็จตัวจริงของท่านด้วย

 • ท่านต้องผ่านขั้นตอนรักษาความปลอดภัยอะไรบ้างที่ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่า วีเอฟเอส ?

  เพื่อเหตุผลด้านความปลอดภัย สิ่งของต่อไปนี้ไม่อนุญาตให้นำเข้ามาภายในบริเวณศูนย์รับคำร้องขอวีซ่า

  • แบตเตอรี่ทุกชนิดที่ใช้งานกับอุปกรณ์อิเลคโทรนิกส์ เช่น กล้องถ่ายภาพ เทปวีดีโอ/เทปเสียง แผ่นซีดี เอ็มพี 3 แผ่นดิสค์ คอมพิวเตอร์แบบพกพา หรือเครื่องเล่นเพลงแบบพกพา ทัมไดรฟ์ เครื่องมือสอดแนม เครื่องบันทึกเสียง รวมถึงอุปกรณ์อื่นๆที่อาจรบกวนการทำงานของศูนย์รับคำร้อง
  • ซองปิดผนึกหรือห่อของ
  • วัตถุติดไฟ เช่น ไม้ขีดไฟ ไฟแช็กหรือเชื้อเพลิง
  • วัตถุมีคมต่างๆ เช่น กรรไกร มีดพกหรือตะไบเล็บ
  • อาวุธหรือสิ่งคล้ายอาวุธหรือวัตถุระเบิดทุกชนิด

  สิ่งของอื่นๆอาจถูกห้ามนำเข้ามาในศูนย์รับคำร้อง ทั้งนี้จะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของเจ้าหน้ารักษาความปลอดภัย

  โปรดทราบ: ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าไม่มีพื้นที่สำหรับจัดเก็บวัตถุต้องห้าม ท่านต้องเตรียมการในการเก็บสิ่งของเองก่อนเข้ามาในศูนย์รับคำร้องขอวีซ่า

  ควรทำอย่างไรหากมีต้องการได้วีซ่าในกรณีฉุกเฉิน

 1. ก่อนท่านจะติดต่อสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองแห่งสหราชอาณาจักร กรุณาตรวจสอบว่าท่านมีคุณสมบัติ ในการใช้บริการเสริมอื่นๆหรือไม่ เช่น บริการขอวีซ่าแบบเร่งด่วนพิเศษ ซึ่งบริการดังกล่าวนี้จะใช้ระยะเวลาในการพิจารณาคำร้องที่รวดเร็วขึ้น หากท่านมีคุณสมบัติที่ไม่ตรงตามข้อกำหนดนี้ กรุณายื่นใบคำร้องขอวีซ่าและชำระค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องตามปกติ
 2. ท่านสามารถส่งอีเมลหรือติดต่อ International Enquiry service โดยให้รายละเอียดใบแบบคำร้องขอวีซ่าของท่าน (หมายเลข GWF,ชื่อ นามสกุลเต็ม หรือหมายเลขหนังสือเดินทาง) หากใบคำร้องขอวีซ่าของท่านถือว่าเป็นกรณีเร่งด่วน สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองแห่งสหราชอาณาจักร จะทำการติดต่อกลับไป ถ้าใบคำร้องขอวีซ่าของท่านไม่อยู่ในกรณีนี้ ก็จะดำเนินการพิจารณาตามปกติ
 3. โปรดทราบ บริการนี้สามารถใช้ได้ในกรณีที่มีเหตุร้ายแรงซึ่งต้องได้รับการรักษาเป็นกรณีเร่งด่วนหรือ    กรณีเกิดเหตุร้ายแรงภายในครอบครัวและมีความจำเป็นต้องเดินทางโดยทันที และควรแนบหลักฐานหรือเอกสารสำคัญพร้อมกับใบคำร้องขอวีซ่าของท่านด้วย บริการดังกล่าวไม่สามารถใช้กับกรณีเร่งด่วนใน   เรื่องธุรกิจได้
 4. หมายเหตุ:ทุกใบคำร้องขอวีซ่าจำเป็นต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมายการตรวจคนเข้าเมือง ในการพิจารณาคำร้องขอวีซ่า