ประเทศไทย

คำถามและขอร้องเรียน

ท่านมีคำถามเกี่ยวกับวีซ่าหรือไม่?

ท่านสามารถดูข้อมูลและคำแนะนำทั้งหมดเกี่ยวกับวีซ่าสหราชอณาจักรได้ที่

www.gov.uk/visas-immigration

หรือถ้าท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าสหราชอณาจักร และการบริการห้องรับรองพิเศษ ท่านสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เวปไซด์ของวีเอฟเอส

หากท่านต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมเกี่ยวกับวีซ่า กรุณาติดต่อที่ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

International Enquiry Service

ศูนย์บริการให้ข้อมูลสามารถให้คำแนะนำแก่ท่าน ดังนี้:

  • ข้อมูลทั่วไป
  • ขั้นตอนการยื่นใบคำร้องขอวีซ่า
  • ติดตามสถานะใบคำร้องขอวีซ่า
  • ท่านจะทำอย่างไร หากท่านไม่พอใจต่อคำตัดสินใบคำร้องขอวีซ่าของท่าน

ขอร้องเรียน

หากท่านต้องการร้องเรียนเกี่ยวกับการให้บริการ:

  • สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองของประเทศสหราชอณาจักร
  • วีเอฟเอสโกลบอล (ผู้บริหารงานศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าสำหรับสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองแห่งสหราชอณาจักร) หรือ
  • HGS (ผู้บริหารงานศูนย์บริการให้ข้อมูลสำหรับสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองแห่งสหราชอณาจักร)

ท่านสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม รวมทั้งการกรอกใบคำร้องขอวีซ่าออนไลน์ได้ที่

UK Visas and Immigration complaints page