ประเทศไทย

การนัดหมายล่วงหน้า

ข้อมูลสำคํญ สำหรับการยื่นคำร้องขอเป็นพลเมืองอังกฤษนอกสหราชอาณาจักร ผู้สมัครที่ต้องการยื่นคำร้อง จะต้องลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ของวีเอฟเอสเพื่อที่จะทำการนัดหมาย ในการมาทำสแกนลายนิ้วมือ ที่ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าประเทศสหราชอณาจักร ท่านสามารถลงทะเบียน และทำการนัดหมายได้ที่นี่

ท่านสามารถหาข้อมูลว่าท่านต้องสมัครวีซ่าประเภทใด ได้จากเวบไซต์ของ สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองสหราชอาณาจักร จากเวบไซต์นี้ท่านสามารถกรอกใบคำร้องออนไลน์ขอวีซ่าสหราชอาณาจักร ชำระค่าธรรมเนียมวีซ่าออนไลน์  และนัดหมายการยื่นใบคำร้องขอวีซ่าของท่านที่ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าสหราชอาณาจักรได้

การสัมภาษณ์ผู้สมัครที่ยื่นขอวีซ่านักเรียน Tier 4 แบบระบบฐานคะแนน

ถ้าท่านสมัครวีซ่านักเรียน Tier 4 แบบระบบฐานคะแนน คุณอาจจะต้องทำการสัมภาษณ์ซึ่งใช้ระยะเวลาเพียงสั้นๆ ในวันเดียวกันกับที่ท่านมายื่นใบคำร้องขอวีซ่าและทำการสแกนลายนิ้วมือ การสัมภาษณ์จะเน้นไปที่จุดประสงค์การเดินทางไปที่สหราชอาณาจักรของท่าน และเป็นที่รู้จักกันว่าเป็นการสัมภาษณ์เพื่อดูความน่าเชื่อถือ เจ้าหน้าที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองแห่งสหราชอาณาจักรจะพิจารณาคำสัมภาษณ์ของท่านร่วมกับคำร้องขอวีซ่าของท่านตลอดจนถึงเอกสารประกอบการยื่น ทั้งนี้ท่านอาจถูกสัมภาษณ์เพิ่มเติมหากเจ้าหน้าที่ฯต้องการข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อควรระวัง : ก่อนที่ท่านจะทำการนัดหมายวันเพื่อยื่นคำร้องขอวีซ่าในเวบไซต์ Visa4UK ท่านจะต้องทำการยืนยันประเภทของการนัดหมายที่ท่านต้องการจอง หากท่านต้องการยื่นใบคำร้องขอวีซ่าประเภทอื่นๆที่ไม่ใช่ วีซ่านักเรียน Tier 4 แบบระบบฐานคะแนน รวมถึง วีซ่านักเรียน Tier 4 Child และ Tier 4 (Dependant) หรือ วีซ่าผู้ติดตาม ท่านไม่ควรจองประเภทการนัดหมายเป็นแบบวีซ่านักเรียน Tier 4 แบบระบบฐานคะแนน เพราะท่านมิได้มีความประสงค์ จะขอวีซ่าประเภทดังกล่าว