ประเทศไทย

ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าสหราชอาณาจักรประจำเชียงใหม่

ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าสหราชอาณาจักร

กรุงเทพฯ

ที่อยู่
อาคารเดอะ เทรนดี้
ซอยสุขุมวิท 13 แขวงคลองเตยเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
แผนที่

เวลายื่นใบคำร้องขอวีซ่า – การนัดหมายล่วงเวลา:

วันจันทร์ถึงวันศุกร์
08:30-16:30

เวลายื่นใบคำร้องขอวีซ่า – เปิดนอกเวลาทำการ (มีค่าบริการเพิ่มเติม):

วันเสาร์
08:30-12:00

เวลาการพิจารณาและส่งเอกสาร:

วันจันทร์ถึงวันศุกร์
13:30-16:00

ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าสหราชอาณาจักร ประจำเชียงใหม่ (มีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม)

สำหรับผู้ยื่นคำร้องขอวีว่าสหราชอาณาจักรที่ต้องการยื่นใบคำร้องขอวีซ่าที่ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าสหราชอาณาจักรประจำเชียงใหม่ จำเป็นต้องเสียค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมในการยื่นใบคำร้อง GBP 55 โดยค่าธรรมเนียมดังกล่าวจะต้องชำระผ่านระบบออนไลน์ในเว็บไซต์ Access UK ในเวลาเดียวกันกับที่ท่านต้องชำระค่าธรรมเนียมวีซ่า ซึ่งค่าธรรมเนียมนี้จะปรากฎอยู่ด้านล่างของค่าธรรมเนียมวีซ่าเช่นเดียวกับการยืนยันค่าธรรมเนียมวีซ่าโดยท่านสามารถเลือกใช้บริการเสริมได้ดังต่อไปนี้

1.บริการขอวีซ่าแบบเร่งด่วน

2.บริการห้องรับรองพิเศษ

3.บริการยื่นใบคำร้องขอวีซ่าโดยไม่ได้นัดหมายออนไลน์

ซึ่งบริการเสริมข้างต้นนี้ท่านสามารถชำระได้ทั้งผ่านระบบออนไลน์หรือชำระเป็นเงินสดที่ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าสหราชอาณาจักร ประจำเชียงใหม่

อาคารเชียงใหม่ศิริพานิช


191 ชั้น 6 ถ.ห้วยแก้ว อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200


เวลายื่นใบคำร้องขอวีซ่า – เฉพาะการนัดหมายล่วงเวลา:


วันจันทร์ถึงวันศุกร์


08:30 – 14:30


เวลายื่นใบคำร้องขอวีซ่า  - เปิดนอกเวลาทำการ (มีค่าบริการเพิ่มเติม)


วันเสาร์ (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)


09:00 – 12:00


เวลาการพิจารณาและส่งเอกสาร


วันจันทร์ถึงศุกร์

14:30 – 15:30


วันเสาร์ (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)

09:00 – 12:00แผนที่

บริการเพิ่มเติม

บริการที่ระบุนี้เป็น บริการเสริม ที่ท่านสามารถเลือกใช้ได้

โดยท่านต้องชำระค่าใช้บริการเพิ่มเติมนอกเหนือจากค่าธรรมเนียมการยื่นคำร้องขอวีซ่า

สำหรับผู้ทุพพลภาพ

ทุกศูนย์รับคำร้องขอวีซ่ามีเส้นทางสำหรับเก้าอี้รถเข็น (Wheelchairs)

และลิฟต์บริการสำหรับผู้ทุพพลภาพหรือท่านที่ต้องการความช่วยเหลือด้านการเดินทางสามารถนำผู้ช่วยเข้ามาได้

หรือท่านสามารถขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่วีเอฟเอสได้หากท่านต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ

ข้อมูลด้านความปลอดภัย

โปรดทราบ: เฉพาะผู้ยื่นคำร้องขอวีซ่าเท่านั้นที่สามารถเข้ามาในพื้นที่ของศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าได้ แต่จะมีข้อยกเว้นแก่บุคคลดังต่อไปนี้

  • เด็กที่มีอายุไม่เกิน 18 ปี ที่ต้องการยื่นใบคำร้องขอวีซ่า จำเป็นต้องมีบิดา หรือมารดาหรือผู้ปกครองที่พามายื่นคำร้อง ที่ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าสหราชอาณาจักรด้วย ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ของวีเอฟเอสจะไม่สามารถเป็นตัวแทนของผู้ปกครองได้ใน ทุกกรณี
  • สำหรับผู้สูงอายุ ผู้ป่วย หรือผู้พิการ ที่ต้องการบุคคลอื่นมาช่วยเหลือในการยื่นคำร้องขอวีซ่าของท่าน  ท่านสามารถแจ้งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยได้ หากท่านต้องการความช่วยเหลือตามที่ระบุไว้ข้างต้น

ท่านสามารถนำโทรศัพท์มือถือเข้ามาในศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าได้  แต่ท่านจะต้องทำการปิดเสียงหรือ เปิดเป็นระบบสั่น ก่อนจะเข้ามาในศูนย์รับคำร้องขอวีซ่า ท่านไม่สามารถนำอุปกรณ์อิเลคโทรนิกส์ ใดๆ ที่ไม่สามารถเปิดเครื่องเข้ามายัง   ศูนย์รับ  คำร้องขอวีซ่าได้  และไม่สามารถถ่ายภาพ อัดวีดีโอ หรือบันทึกเสียงได้ในทุกกรณี และกรุณาเก็บอุปกรณ์สื่อสารของท่านให้เรียบร้อยในขณะที่ท่านทำการยื่นใบคำร้องขอวีซ่ากับเจ้าหน้าที่ ท่านสามารถนำกระเป๋าเดินทางที่มีขนาดไม่เกิน 45 × 30 × 20 ซม. (18”×12”×8”)  จำนวน 1 ใบ ต่อ 1 ท่าน เข้ามาในศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าได้ หากกระเป๋าของท่านมีขนาดใหญ่เกินกว่าที่กำหนดไว้ จะไม่สามารถนำเข้ามาในศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าได้ และท่านต้องเก็บไว้ที่อื่น ก่อนเข้ามาภายในศูนย์รับคำร้องขอวีซ่า

เพื่อเหตุผลด้านความปลอดภัย สิ่งของต่อไปนี้ไม่อนุญาตให้นำเข้ามาภายในบริเวณศูนย์รับคำร้องขอวีซ่า

  • แบตเตอรี่ทุกชนิดที่ใช้งานกับอุปกรณ์อิเลคโทรนิกส์ เช่น กล้องถ่ายภาพ เทปวีดีโอ/เทปเสียง แผ่นซีดี เอ็มพี 3 แผ่นดิสค์ คอมพิวเตอร์แบบพกพา หรือเครื่องเล่นเพลงแบบพกพา ทัมไดรฟ์ เครื่องมือสอดแนม  เครื่องบันทึกเสียง รวมถึงอุปกรณ์อื่นๆที่อาจรบกวนการทำงานของศูนย์รับคำร้อง
  • ซองปิดผนึกหรือห่อของ
  • วัตถุติดไฟ เช่น ไม้ขีดไฟ ไฟแช็กหรือเชื้อเพลิง
  • วัตถุมีคมต่างๆ เช่น กรรไกร มีดพกหรือตะไบเล็บ
  • อาวุธหรือสิ่งคล้ายอาวุธหรือวัตถุระเบิดทุกชนิด

สิ่งของอื่นๆอาจถูกห้ามนำเข้ามาในศูนย์รับคำร้อง ทั้งนี้จะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของเจ้าหน้ารักษาความปลอดภัย

โปรดทราบ: ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าไม่มีพื้นที่สำหรับจัดเก็บวัตถุต้องห้าม ท่านต้องเตรียมการในการเก็บสิ่งของเองก่อนเข้ามาในศูนย์รับคำร้องขอวีซ่า

พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

 พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลจะป้องกันไม่ให้ยูเคบอร์เดอร์เอเจนซีและวีเอฟเอสจากการให้ข้อมูลแก่บุคคลอื่นๆ นอกเหนือไปจากตัวผู้ยื่นขอวีซ่าหรือตัวแทนที่ได้รับมอบหมาย

สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองแห่งสหราชอาณาจักร เปลี่ยนแปลงการกำหนดอายุเด็ก โดยมีผลบังคับใช้ทันที

ณ ตอนนี้ผู้ยื่นใบคำร้องขอวีซ่าทุกคน ต้องไปที่ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าฯ ด้วยตนเอง เด็กที่มีอายุน้อยกว่า 18 ปี ที่ต้องการยื่นใบคำร้องขอวีซ่า

จำเป็นต้องมีผู้ปกครองหรือผู้ใหญ่ที่มีอำนาจพามายื่นใบคำร้องขอวีซ่า ที่ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าสหราชอาณาจักรด้วย และผู้ใหญ่นี้จะต้องไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของวีเอฟเอส